Stalowe budynki halowe

  • Dodaj recenzję:
  • 267
  • Producent: Arkady
  • Autor: Antoni Biegus
  • szt.
  • Cena netto: 56,19 zł 59,00 zł
  • Niedostępny

Stalowe budynki halowe

rok wydania: 2010, dodruk cyfrowy 2015
ilość stron: 344
ISBN: 978-83-213-4314-3
format: 17x24 cm
oprawa: miękka

Opis
W książce kompleksowo przedstawiono zagadnienia kształtowania, obliczania i konstruowania hal stalowych.
W usystematyzowany sposób podano wiadomości teoretyczne i zalecenia praktyczne dotyczące projektowania tego typu budowli według PN-90/B-03200 i Eurokodu 3, z uwzględnieniem wyników najnowszych badań światowych i doświadczeń własnych autora. Zaprezentowano współcześnie stosowane wyroby i materiały do budowy hal stalowych oraz zamieszczono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych obiektów halowych. W pracy wiele miejsca poświęcono wyjaśnieniu funkcji statyczno-wytrzymałościowej
elementów składowych konstrukcji nośnych hal stalowych oraz podstawom identyfikacji modeli fizycznych i obliczeniowych przy projektowaniu z wykorzystaniem technik komputerowych. Dzięki takiemu ujęciu książka jest przydatna zarówno dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych, jak i dla inżynierów projektantów oraz wykonawców konstrukcji stalowych.

Spis treści

Przedmowa 9

1. Kształtowanie ustrojów nośnych hal 12
1.1. Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych 12
1.2. Wymiary geometryczne hal 14
1.3. Dylatacje konstrukcji hal 18
1.4. Budowa strukturalna i kształtowanie szkieletu nośnego hal stalowych 21
1.5. Kształtowanie poprzecznych ustrojów nośnych hal stalowych 24
1.6. Kształtowanie stężeń hal stalowych 39
1.6.1. Wprowadzenie 39
1.6.2. Stężenia połaciowe poprzeczne dachów hal 42
1.6.3. Stężenia połaciowe podłużne dachów hal 46
1.6.4. Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal 49
1.6.5. Pionowe stężenia podłużne słupów hal 52
1.6.6. Stężenia poziome ścian szczytowych i podłużnych 55
1.7. Rysunki hali o konstrukcji stalowej 57
1.7.1. Wprowadzenie 57
1.7.2. Rysunki schematyczne 58
1.7.3. Rysunki zestawieniowe i montażowe 60
1.7.4. Rysunki robocze 62
1.8. Wybrane przykłady systemowych rozwiązań konstrukcji hal stalowych 68

2. Obciążenia budynków halowych 79
2.1. Ocena bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych 79
2.2. Częściowe współczynniki bezpieczeństwa obciążeń 82
2.3. Zestawienie, zebranie i kombinacja obciążeń 85
2.4. Obciążenia stałe 88
2.5. Obciążenie śniegiem 90
2.6. Obciążenie wiatrem 92
2.7. Obciążenie suwnicami 94

3. Obudowa ścian i dachów hal 103
3.1. Wprowadzenie 103
3.2. Blachy fałdowe 104
3.3. Płyty warstwowe 118
3.4. Świetliki 125

4. Konstrukcje wsporcze obudowy ścian i dachu hali 136
4.1. Wprowadzenie 136
4.2. Płatwie 137
4.3. Konstrukcje nośne ścian 154

5. Obliczenia statyczne ustrojów nośnych hal 167
5.1. Wprowadzenie 167
5.2. Nośność graniczna elementów krytycznych i konstrukcji 168
5.2.1. Nośność graniczna przekrojów prętów 168
5.2.2. Ścieżki równowagi granicznej prętów 172
5.2.3. Ścieżki równowagi granicznej węzłów 174
5.2.4. Ścieżki równowagi granicznej konstrukcji prętowych 180
5.3. Wyznaczenie sił wewnętrznych i przemieszczeń głównych ustrojów nośnych hal 186
5.4. Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach 195
5.4.1. Wprowadzenie 195
5.4.2. Obliczenia statyczne stężeń połaciowych poprzecznych 196
5.4.3. Obliczenia statyczne stężeń połaciowych podłużnych 203
5.4.4. Obliczenia statyczne pionowych podłużnych stężeń dachów 205
5.4.5. Obliczenia statyczne pionowych stężeń podłużnych słupów hal 208
5.4.6. Obliczenia statyczne stężeń wiatrowych ścian 211

6. Wymiarowanie i konstruowanie słupowo-kratowych układów poprzecznych hal 212
6. 1. Płaskie kratownice dachowe 212
6.1.1. Wprowadzenie 212
6.1.2. Kształtowanie parametrów geometrycznych kratownic 216
6.1.3. Określenie sił wewnętrznych w prętach kratownic 221
6.1.4. Długości wyboczeniowe i smukłości prętów kratownicy 224
6.1.5. Przekroje poprzeczne prętów kratownic 230
6.1.6. Sprawdzenie stanu granicznego nośności i użytkowania kratownic 235
6.1.7. Konstruowanie węzłów i styków kratownic płaskich 237
6.2. Słupy główne układów poprzecznych hal 250
6.2.1. Wprowadzenie 250
6.2.2. Schematy statyczne słupów 251
6.2.3. Kształtowanie geometryczne słupów głównych hal 254
6.2.4. Długości wyboczeniowe i smukłości słupów głównych hal 259
6.2.5. Sprawdzenie stanu granicznego nośności trzonu słupów 264
6.2.6. Konstruowanie słupów głównych hal 268
6.3. Konstrukcja stężeń dachów i słupów hal 292

7. Wymiarowanie i konstruowanie pełnościennych układów poprzecznych hal 298
7.1. Wprowadzenie 298
7.2. Pełnościenne rygle dachowe 299
7.2.1. Kształtowanie poprzeczne i podłużne rygli pełnościennych 299
7.2.2. Sprawdzanie stanu granicznego nośności pełnościennego rygla dachowego 303
7.2.3. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowania pełnościennego układu poprzecznego 313
7.3. Naroża ram pełnościennych 315
7.3.1. Wytężenie naroży ram pełnościennych 315
7.3.2. Konstrukcje naroży ram pełnościennych 319
7.4. Śrubowe styki montażowe ram pełnościennych 323
7.4.1. Wprowadzenie 323
7.4.2. Obliczanie śrubowych styków doczołowych i zakładkowych 324
7.4.3. Konstruowanie śrubowych styków montażowych ram pełnościennych 332

Bibliografia 339