Stateczność i niezawodność pełnomorskich platform wiertniczych

  • Dodaj recenzję:
  • 4199
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Bogdan Rozmarynowski
  • Cena netto: 38,00 zł 39,90 zł

Stateczność i niezawodność pełnomorskich platform wiertniczych

Seria Monografie 179

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 220
ISBN: 978-83-7348-771-0
oprawa: miękka

Opis

Zasadniczy cel opracowania stanowi przedstawienie kompleksowego rozwiązania złożonych zagadnień dynamiki, stateczności i niezawodności wybranych konstrukcji platform pełnomorskich, funkcjonujących w surowych warunkach środowiska morskiego, wraz z podkreśleniem roli fundamentów tych konstrukcji. Drugim, nie mniej istotnym celem jest rozwinięcie zastosowania zaawansowanych metod analizy konstrukcji w ujęciu zmiennych losowych i procesów stochastycznych. Umożliwiają one głębszą analizę zachowania się złożonych obiektów, jakimi są platformy pełnomorskie. Znaczenie tych metod wzrasta w szczególności, kiedy należy się wypowiedzieć na temat porównania miar niezawodności konstrukcji już istniejących i ich nowych koncepcji.

Rozprawa składa się z ośmiu rozdziałów:

I – wprowadzenie;

II – omówienie rodzajów platform, przy założeniu podziału na dwie grupy, tj. konstrukcje utwierdzone w podłożu morskim oraz platformy samopodnoszące (jack-up rigs);

III – omówienie współoddziaływania fundamentu z podłożem morskim, ponadto przedstawiono nieliniowy problem posadowienia platform na fundamentach palowych z uwzględnieniem stochastycznych właściwości podłoża;

IV – przedstawiono losowe modele obciążeń środowiskowych;

V – matematyczny model drgań platformy;

VI – dotyczy matematycznego modelu niezawodności, w którym scharakteryzowano przyjętą koncepcję niezawodności, wyrażoną za pomocą metody aproksymacyjnej FORM i SORM oraz symulacyjnej metody Monte Carlo;

VII – przedstawienie oryginalnych wyników obliczeń własnych autora dotyczące zagadnień drgań i stateczności platformy bałtyckiej oraz problemów stateczności, nośności i niezawodności w układzie porównawczym konstrukcji płaszczowej i konstrukcji minimalnych przewidzianych na potrzeby Morza Północnego;

VIII – uwagi końcowe.

Rozprawę zamykają załączniki, które odnoszą się kolejno do rozkładów probabilistycznych wybranych zmiennych losowych i twierdzenia granicznego Chasminskiego, oraz bibliografię.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl