Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3379
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Leszek Jerzy Jasiński

  • szt.
  • Cena netto: 26,67 zł 28,00 zł
Surowcochłonność gospodarki a zmiany w technice

rok wydania: 2016
ilość stron: 456
ISBN: 978-83-7814-533-2

Opis
Praca zawiera podstawowe informacje na temat zużycia surowców w gospodarce światowej i ich cen. Opisano zjawiska mające ilustrację statystyczną, a także prawidłowości teoretyczne w sferze wykorzystania surowców.

Spis treści
Wstęp / 7
1. Ekonomiczna analiza rozwiązań technicznych / 9
Plecak ekologiczny, sprawność układu / 12
2. Rodzaje surowców i ich rynki / 16
Model integracji rynków / 24
3. Surowce wśród czynników rozwoju gospodarki / 26
Krzywa uśmiechu / 29
4. Długookresowe zmiany cen metali i surowców rolnych / 32
Cena miedzi jako wskaźnik koniunktury / 36
5. Długookresowe zmiany cen i zużycia nośników energii / 48
Czy nafta rządzi światem? / 54
6. Surowcochłonność i energochłonność PKB / 65
Prawo malejących przychodów / 70
Inicjatywa Factor 10 i gospodarowanie bez wzrostu / 73
7. Miejsce sektora surowcowego we współczesnej gospodarce światowej / 75
Podejmowanie decyzji z nieprecyzyjnym kryterium optymalności / 79
8. Sektor surowcowy w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych / 91
Twierdzenie Heckschera-Ohlina, paradoks Leontiefa / 102
9. Problemy rozwoju krajów surowcowych / 105
Paradoks obfitości / 118
10. Deficyt surowców w skali globalnej / 120
Statyczna teoria zasobów Malthusa i teoria szczytu wydobycia Hubberta / 122
Wartość względna surowców / 126