Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3722
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: red.: Wiesław Pudlik, Janusz T.Cieśliński, Dariusz Grudziński, Wiesław Jasiński, Wiesław Pudlik
  • szt.
  • Cena netto: 31,43 zł 33,00 zł
  • Niedostępny

Termodynamika. Zadania i przykłady obliczeniowe

rok wydania: 2017, wydanie drugie
ilość stron: 184
ISBN: 978-83-7348-705-5

Opis
W niniejszym zbiorze pomieszczono zarówno przykłady i zadania z dziedziny termodynamiki. Przykłady zawierają pełny tok rozwiązań i są reprezentatywne dla pewnych typów zadań. Pomaga to rozwiązywać pozostałe zadania, w których podano jedynie ostateczne wyniki obliczeń. We wszystkich obliczeniach stosuje się jako jednostkę ciśnienia kilopaskale (kPa = kN/m2), co znakomicie ułatwia te obliczenia, np. w przypadku pracy – dając od razu kilodżule (kJ) albo mocy – otrzymywanej w kilowatach (kW). Dalszymi przykładami są obliczenia wykonywane za pomocą termicznego równania stanu z ciśnieniem w kPa i stałą gazową Ri w kiloniutonometrach (kNm = kJ) oraz związki tej stałej z ciepłami właściwymi cp i cv. Dzięki konsekwentnemu stosowaniu jednostek będących tysiąckrotnościami jednostek podstawowych, kg, kN, kNm, kPa, kJ i kW, ujawnia się w pełni prostota wzorów wielkościowych. Oczywiście metr, sekunda i kelwin pozostają w postaci podstawowej.

Aby dobrze opanować przedmiot, trzeba rozwiązać dużą liczbę zadań. Jeżeli nie można rozwiązać wszystkich, a w kilku rozdziałach, zwłaszcza początkowych, jest to w zupełności możliwe, a nawet konieczne, wówczas można opuścić te zadania, przy czytaniu których już widzi się oczami wyobraźni sposób rozwiązania. Do rozwiązania zadań niezbędna jest znajomość termodynamicznych właściwości gazów i par. Podane są one na końcu podręcznika w postaci tablic liczbowych i wykresów.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Ciśnienie (Wiesław Pudlik) / 7  
2. Proste przekształcenia energii (Wiesław Pudlik) / 11
3. Ciepło (Wiesław Pudlik) / 13
4. Praca (Wiesław Pudlik) / 17  
5. Pierwsza zasada termodynamiki (Wiesław Pudlik) / 20  
6. Stany i funkcje stanu gazów doskonałych i półdoskonałych (Dariusz Grudziński) / 24  
7. Roztwory gazowe (Dariusz Grudziński) / 29  
8. Charakterystyczne przemiany gazów doskonałych (Dariusz Grudziński, Wiesław Pudlik) / 38
9. Obiegi termodynamiczne gazów (Janusz Cieśliński, Wiesław Pudlik) / 52  
10. Egzergia (Wiesław Pudlik) / 65  
11. Stany i funkcje stanu par nasyconych i przegrzanych (Wiesław Jasiński, Wiesław Pudlik) / 68
12. Charakterystyczne przemiany par nasyconych i przegrzanych (Wiesław Jasiński, WiesławPudlik) / 76
13. Termodynamiczne obiegi parowe (Wiesław Pudlik) / 89  
14. Efekt Joule’a–Thomsona - skraplanie powietrza (Wiesław Pudlik) / 99  
15. Stany i przemiany gazów wilgotnych (Wiesław Jasiński) / 104
16. Stechiometria i termodynamika spalania (Wiesław Pudlik) / 126  
17. Termodynamika przepływów (Wiesław Pudlik) / 136  
18. Przenoszenie ciepła (Wiesław Pudlik) / 145
Tablice termodynamicznych właściwości gazów i par / 160  
1. Właściwości wybranych gazów / 160
2. Średnie ciepła właściwe gazów przy stałym ciśnieniu cpt0  [kJ/kg∙K] / 160
3. Średnie ciepła molowe gazów przy stałym ciśnieniu ͂cpt0  [kJ/kmol∙K] / 161  
4. Wyciąg z tablic pary nasyconej H2O uszeregowany wg temperatur  / 163
5. Wyciąg z tablic pary nasyconej H2O uszeregowany wg ciśnień / 166  
6. Wyciąg z tablic pary przegrzanej H2O / 168  
7. Właściwości pary nasyconej amoniaku NH3 / 183  
8. Właściwości pary nasyconej H2O w równowadze z lodem lub wodą / 184  
Wykresy termodynamiczne (załączniki – wkładka)
Wykres h–s dla pary wodnej
Wykres P–h dla amoniaku
Wykres T–s dla powietrza
Wykres h–X dla powietrza wilgotnego