Układnice magazynowe

  • Dodaj recenzję:
  • 3847
  • Producent: Kabe
  • Autor: Włodzimierz Skrzymowski
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Układnice magazynowe

rok wydania: 2012
ilość stron: 157
ISBN: 978-83-62760-18-3
format: A5
oprawa: broszura

Opis
W książce zebrano podstawowe wiadomości o ładunkach, ich opakowaniu, przemieszczaniu i magazynowaniu, o wyposażeniu magazynów, a zwłaszcza o układnicach. Opisano budowę układnic, zasady bezpiecznej ich eksploatacji oraz przytoczono odnośne przepisy o dozorze technicznym.
Książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi układnic, jak też osób związanych z ich eksploatacją.

Spis treści
Przedmowa
1. Wprowadzenie

2. Jednostki ładunkowe i ich opakowania w transporcie zmechanizowanym
2.1. Standaryzacja wymiarów jednostek ładunkowych i opakowań
2.2. Paletowe jednostki ładunkowe
2.3. Pakietowe jednostki ładunkowe
2.4. Pojemnikowe jednostki ładunkowe
2.4.1. Pojemniki z tworzyw sztucznych
2.4.2. Pojemniki metalowe

3. Regały magazynowe
3.1. Uniwersalne regały półkowe
3.2. Regały paletowe z kanałami wjezdnymi (Drive-in)
3.3. Regały przejezdne i przesuwne
3.4. Regały wspornikowe
3.5. Regały o dużej rozpiętości serii WR 600
3.6. System regałów paletowych PR 600
3.7. Regały okrężne typu karuzelowego
3.8. Regały tunelowe z układem „Orbiter System” firmy SSI SCHÄFER

4. Układnice magazynowe
4.1. Charakterystyka ogólna układnic
4.2. Definicje
4.3. Przykłady konstrukcji układnic paletowych
4.4. Przykłady konstrukcji układnic pojemnikowych

5. Mechanizmy układnic
5.1. Układy napędowe mechanizmów układnic
5.2. Mechanizmy podnoszenia
5.3. Mechanizmy jazdy
5.4. Urządzenia do manipulowania ładunkiem

6. Wyposażenie elektryczne
6.1. Łącznik główny
6.2. Łącznik układnicy
6.3. Urządzenia do awaryjnego zatrzymania
6.4. Stanowisko operatora
6.5. Stanowisko do sterowania awaryjnego
6.6. Przełączniki sposobu sterowania
6.7. Wyposażenie sterujące układnic bez stanowiska operatora na układnicy
6.8. Urządzenia pomiarowe i czujniki
6.9. System pomiaru położenia

7. Stanowisko operatora (kabina sterownicza) i stanowisko konserwacji
7.1. Dostęp do stanowiska operatora i zejście ze stanowiska operatora
7.2. Budowa i wymiary kabin
7.3. Ochrona operatora
7.4. Oświetlenie
7.5. Stanowisko konserwacji

8. Urządzenia systemów transportu palet i pojemników
8.1. Urządzenia systemu transportu palet
8.2. Urządzenia systemu transportu pojemników

9. Bezpieczeństwo pracy w magazynach regałowych

10. Badania układnic. Oznakowanie. Instrukcja eksploatacji
10.1. Zakres badań układnic
10.2. Oznakowanie
10.3. Instrukcja eksploatacji
10.3.1. Instrukcja obsługi
10.3.2. Instrukcja konserwacji
10.3.3. Wymagania dotyczące badań okresowych

11. Dozór techniczny
11.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym
11.2. Dozór techniczny układnic
11.2.1. Wymagania ogólne
11.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych
11.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego
11.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
11.3. Uprawnienia do obsługi układnic
11.4. Uprawnienia do konserwacji układnic
11.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów układnic
11.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów
11.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów
11.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn