Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3380
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Józef Portacha
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł
Układy cieplne elektrowni i elektrociepłowni konwencjonalnych, jądrowych i odnawialnych

rok wydania: 2016
ilość stron: 172
ISBN: 978-83-7814-478-6
 
Opis
Efekty energetyczne, ekonomiczne oraz ekologiczne elektrowni cieplnych i elektrociepłowni w dużym stopniu zależą od ich układów energetycznych (układów cieplnych). Parametry strukturalne i termodynamiczne układu określają sprawność elektrowni oraz oszczędność paliwa w elektrociepłowni przy skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła (w kogeneracji). W literaturze krajowej brak jest pozycji traktujących o różnorodności układów siłowni cieplnych, jak i o sposobach ich modelowania oraz obliczeń numerycznych prowadzonych na okoliczność badań, projektowania oraz oceny efektów eksploatacji. Braki te uzupełnia prezentowana praca.

Spis treści
Przedmowa / 7
Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli rysunkowych / 9
1. Rozwój układów cieplnych siłowni / 13
1.1. Zużycie energii i udziały różnych paliw w jej produkcji / 13
1.2. Układy cieplne siłowni parowych na parametry podkrytyczne / 18
1.3. Układy cieplne siłowni parowych na parametry nadkrytyczne / 21
1.4. Układy cieplne siłowni jądrowych na parę nasyconą / 27
1.5. Układy cieplne siłowni gazowych i gazowo-parowych / 32
1.6. Układy cieplne siłowni małych mocy / 46
2. Struktura układu cieplnego i wybrane jej własności / 50
2.1. O zapisie struktury układu cieplnego / 50
2.2. Węzły bilansowe, przepływy i krotność struktury / 50
2.3. Macierzowy zapis struktury układu cieplnego / 55
2.4. Struktura uniwersalna /  58
2.5. Własności algebraiczne struktury układu cieplnego / 61
3. Obliczenia bilansowe układu cieplnego / 67
3.1. Zadanie bilansowe – przykład / 67
3.2. Parametry termodynamiczne strumieni masy w układzie cieplnym siłowni / 72
3.3. Model układu cieplnego do obliczeń strumieni masy i energii / 80
3.4. Analiza jakościowa modelu matematycznego / 87
3.5. Metody numeryczne rozwiązywania zadań bilansowych układu cieplnego / 89
3.6. Wskaźniki energetyczne siłowni i partycypacja strat w elementach układu cieplnego / 100
4. Przykłady obliczeń bilansowych układów cieplnych siłowni / 114
4.1. Obliczenia bilansowe układu cieplnego EC-WATRA / 114
4.2. Wielowariantowe obliczenia bilansowe układu cieplnego bloku kondensacyjnego elektrowni parowej z wykorzystaniem struktury uniwersalnej / 136
Dodatek / 153
Literatura / 167


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl