Uprawnienia budowlane 2018 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem

  • Dodaj recenzję:
  • 3425
  • Producent: Polcen
  • Autor: Mirosław Giera
  • Cena netto: 84,76 zł 89,00 zł

Uprawnienia budowlane 2018 Pytania i testy egzaminacyjne część 1. Poradnik z kluczem
Stan prawny: 1 lipca 2018 r.

rok wydania: 2018, wydanie piętnaste
ilość stron: 568
ISBN: 978-83-64795-41-1
format: B5 (165x235 mm)
oprawa: miękka

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Najlepsza książka dla specjalności:
- architektonicznej

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej:
a) mostowej
b) drogowej
c) kolejowej
d) hydrotechnicznej
e) wyburzeniowej

- instalacyjnej
a) telekomunikacyjnej
b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)
c) elektrycznej i elektroenergetycznej


Część 1. PORADNIK składa się z:

- przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, gdzie zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu od rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Spis treści w "Załącznikach" poniżej