Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny Stan prawny na 24.09.2018 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 3176
  • Producent: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego
  • Autor: Adam Baryłka, Artur Gruszewski
  • Cena netto: 75,24 zł 79,00 zł

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny Stan prawny na 24.09.2018 r.

ilość stron: 622
ISBN: 978-83-944607-9-2
oprawa: miękka

OpisKsiążka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:
Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
Zagadnienia praktyki zawodowej,
Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Przykładowe ok 1800 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
przepisów ustawy – Prawo budowlane,
przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.


Przykładowe około 300 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.
W opracowaniu zawarto 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.