Vademecum zarządcy nieruchomości Wzory dokumentów, pism, umów, wniosków z komentarzem 2020

  • Dodaj recenzję:
  • 3886
  • Producent: Wiedza i Praktyka
  • Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, Michał Substyk, Marcin Sarna, Paweł Puch
  • szt.
  • Cena netto: 94,19 zł 98,90 zł

Vademecum zarządcy nieruchomości, Wzory dokumentów, pism, umów, wniosków z komentarzem 2020

rok wydania: 2020
ilość stron: 204
ISBN: 978-83-269-8275-0
format: A4
oprawa: miękka

Opis

Potrzebujesz gotowy wzór umowy, uchwały, regulaminu, czy innych pism, dzięki którym Twoja praca w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej będzie łatwiejsza? Znajdziesz je w niniejszej publikacji.

VADEMECUM Zarządcy Nieruchomości – wzory dokumentów, pism, umów oraz uchwał z praktycznymi komentarzami to zbiór najczęściej wykorzystywanych przez zarządców budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych umów i pism. Dla ułatwienia wzory są opatrzone komentarzem. Publikacja zawiera także komplet dokumentów zgodnych z wytycznymi RODO.

Wzory dokumentów dołączone są na płycie CD.

Opracowanie zawiera zarówno wzory uchwał dotyczących zarządu wspólnoty (wybór zarządu wspólnoty, regulamin pracy zarządu wspólnoty), wzory regulaminu funkcjonowania wspólnoty, wzory uchwał w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego, jak i wzory uchwał w sprawie zlecenia windykacji w stosunku do właścicieli, wykonania remontów nieruchomości wspólnej etc.

Można mieć wątpliwość: jak korzystać z gotowych umów, przecież każda sytuacja jest nieco inna? To prawda i dlatego przedstawiamy nie tylko gotowe wzory, ale i komentarze pozwalające dostosować je do konkretnej sytuacji. Aby korzystanie z kompendium było naprawdę wygodne, do książki dołączona jest płyta CD zawierająca wszystkie opisane w wydaniu wzory. Wystarczy wybrać potrzebny wzór, przygotować go na podstawie komentarza i wydrukować.

Spis treści

Dokumenty
Zawiadomienie o zebraniu właścicieli
Protokół z zebrania właścicieli lokali
Lista do głosowania
Karta do głosowania
Lista obecności
Pełnomocnictwa we wspólnocie mieszkaniowej
Sprawozdanie roczne
Protokół przejęcia zarządu nieruchomością wspólną

Uchwały
Plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej
Regulamin pracy zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Regulamin zebrania właścicieli lokali
Regulamin porządku domowego
Regulamin rozliczania mediów
Statut wspólnoty mieszkaniowej
Uchwała właścicieli lokali
Uchwała w sprawie remontu
Uchwała w sprawie powołania zarządu
Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu
Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o zarządzanie
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej Uchwała w sprawie zmiany sposobu zarządu
Uchwała w sprawie ustanowienia funduszu remontowego
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o sprzedaż lokalu
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa o rozwiązanie najmu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania energii cieplnej z załącznikiem Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania zużycia wody i ścieków z załącznikiem
Uchwała w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej
Uchwała w sprawie ustanowienia ogródków i określenia zasad korzystania
Uchwała wspólnoty o licytacyjnej sprzedaży lokalu
Uchwała w sprawie ustanowienie ogródków i określenia zasad korzystania
Uchwała w sprawie wytoczenia powództwa z tytułu rękojmi
Uchwała w sprawie opracowania dokumentacji technicznej budynku
Uchwała w sprawie odłączenia się od spółdzielni mieszkaniowej

Umowy
Umowa cesji
Umowa z gospodarzem domu
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną
Umowa quoad usum
Umowa o roboty budowlane
Umowa kominiarska
Protokół odbioru
Umowa o sprzątanie
Umowa najmu
Umowa użyczenia
Umowa dzierżawy powierzchni pod reklamę
Umowa na remont klatki schodowej

Pozwy i zawiadomienia
Pozew o nakazanie wydania dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej
Wezwanie do zapłaty
Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania kontroli instalacji gazowej lokalu
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w lokalu
Zawiadomienie dotyczące braku wykonania okresowej (raz na pięć lat)kontroli instalacji elektrycznej w lokalu
Zawiadomienie o obradach walnego zgromadzenia

Procedury
Procedura zmiany zarządu
Procedura zmiany zarządcy
Procedura zmiany wysokości udziałów
Procedura zmiany zasad głosowania
Pozew o uchylenie uchwały właścicieli lokali
Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego
Sfinansowanie odtworzenia dokumentacji
Wniosek o ustalenie sposobu korzystania

RODO
Umowa o świadczenie usługi IOD dla zarządcy
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Rejestr czynności przetwarzania
Zgoda na przetwarzanie danych
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych