Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 wyd. 14. + Suplement na dzień 17 lutego 2022 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 4142
  • Producent: Polcen
  • Autor: Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
  • szt.
  • Cena netto: 199,05 zł 209,00 zł

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 wyd. 14. + Suplement na dzień 17 lutego 2022 r.

rok wydania: 2021, wydanie czternaste
ISBN: 978-83-64795-61-9
ilość stron: 588
format: B5

autorzy: architekt Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
weryfikacja: inż. Leszek Piekarczyk
nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2021 + Suplement na dzień 17 lutego 2022 r. (uwzględniający zmiany Dz.U. z 2022 r. poz. 248)

Spis treści

Opis

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które weszły w życie z dniem 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608) i 25 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2351).

Zgodnie z ostatnią nowelizacją (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351) wprowadzone przepisy pozwalają na uniknięcie sytuacji, w której inwestor, składając wniosek do dnia 30 grudnia 2020 r., jest zmuszony dostosować wniosek do nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać od dnia 31 grudnia 2020 r.

Według nowelizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie ze zmianą rozporządzenia również instalacje klimatyzacji powinny być zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Autorzy szczegółowo omawiają ww. zmiany (Dział IV).

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają również obowiązywać zmiany wprowadzone poprzednią nowelizacją (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Dlaczego warto mieć ten poradnik? Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami.

Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera:

ponad 300 paragrafów,

45 tabel,

3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów)

4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana

Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany


Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.