Część B: Roboty Wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 2839
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Jacek Popczyk
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr B5/2019

rok wydania: 2019
ilość stron: 19
format: B5
ISBN: 978-83-249-8538-8

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.


Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Dokumentacja robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych / 7
2. Materiały do wykonywania okładzin i posadzek ceramicznych / 8
3. Sprzęt i narzędzia / 8
4. Warunki przystąpienia do robót / 9
5. Roboty okładzinowe / 9
5.1. Podłoża pod okładzinę / 9
5.2. Wykonanie okładziny / 10
5.3. Kontrola wykonania okładziny / 11
6. Roboty posadzkowe / 11
6.1. Podłoża pod posadzki / 11
6.2. Wykonanie posadzki 12
6.3. Kontrola wykonania posadzki / 13
7. Odbiór okładzin i posadzek / 13
8. Konserwacja okładzin i posadzek ceramicznych / 14
Bibliografia / 14


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl