Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

  • Dodaj recenzję:
  • 3046
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Anna Goliszek, Małgorzata Prokop, Jacek Popczyk
  • Cena netto: 22,00 zł 23,10 zł


Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu

Seria Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B7/2019

rok wydania: 2019, wydanie poprawione i uzupełnione
ilość stron: 26
ISBN: 978-83-249-8220-2
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych - opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót; w zamówieniach publicznych - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia; w umowach - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

Spis treści

Przedmowa / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i określenia / 7
1.3. Rodzaje wykładzin / 8
1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych / 8
2. Materiały do wykonywania posadzek / 9
2.1. Wykładziny / 9
2.2. Kleje / 15
2.3. Listwy cokołowe / 15
3. Sprzęt i narzędzia / 15
4. Warunki przystąpienia do robót / 15
4.1. Podłoża pod wykładziny / 15
4.2. Prace przygotowawcze / 17
5. Wykonywanie posadzek / 17
5.1. Wymagania dotyczące wykonania posadzek / 17
5.2. Kontrola wykonania posadzek / 18
6. Odbiór posadzek / 19
7. Konserwacja posadzek / 20
8. Bibliografia / 20