Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja

  • Dodaj recenzję:
  • 24120
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Krzysztof Kaiser
  • Cena netto: 18,52 zł 28,00 zł 20,00 zł

Biblioteka Rynku Instalacyjnego, wydanie specjalne nr 1/2013

Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja

rok wydania: 2013, wydanie drugie
ilość stron: 62
ISSN: 2300-0355X
format: 23x16 cm
oprawa: miękka


Opis
Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia. Z tych powodów konieczne jest stosowanie takich środków zapobiegawczo-ochronnych, które w przypadku powstania zagrożenia ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszą ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pożarowego. Zazwyczaj w skład takiego systemu wchodzą elementy: detekcji pożaru, ostrzegawczo-sygnalizacyjne, tzw. alarmowe, zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, oddymiania i odprowadzania ciepła, tłumienia ognia i jego gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru. Projektując i wybierając system pożarowy budynku, należy rozważnie przeanalizować rodzaj zastosowanego zabezpieczenia pożarowego. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach ważne jest, aby podczas pożaru możliwe było przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-ewakuacyjnej, dlatego istotnym elementem projektowania jest zapewnienie w obiekcie objętym pożarem sprawnych dróg ewakuacji. W tym aspekcie bardzo ważną funkcję pełni wentylacja pożarowa, która jest tematem niniejszego poradnika, będącego uzupełnieniem istniejącej na rynku wydawniczym literatury tematu.

Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Tematyka opracowania została usystematyzowana w taki sposób, aby rozpoczynała się od zapoznania Czytelnika z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem.

W dalszej części poradnika przedstawiono i omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli, natomiast na zakończenie zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji mechanicznej. Będę usatysfakcjonowany, jeżeli poradnik okaże się przydatny dla projektantów i instalatorów oraz użytkowników instalacji, studentów i słuchaczy kierunków związanych z pożarnictwem i wentylacjąobiektów budowlanych, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami pożarowymi i wentylacyjnymi. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego opracowania kwestie związane z wentylacją pożarową staną się bardziej zrozumiałe. Czy wybór zaprezentowanego materiału jest trafny, a sposób jego przedstawienia właściwy i zrozumiały – pozostawiam ocenie Czytelników. Jestem wdzięczny za cenne uwagi i spostrzeżenia pojawiające się w trakcie pisania i redagowania publikacji, a wszystkim, którzy przyczynili się do jej wydania – dziękuję. Szczególne słowa podziękowania za owocną współpracę kieruję do Wydawnictwa.
Autor


Zapraszamy również na stronę http://www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata


Spis treści
Przebieg pożaru i przepływ dymu / 3
Zagrożenia powodowane przez pożar / 3
Przebieg pożaru oraz kierunek przepływu gazów spalinowych i dymu / 5
Bezpieczeństwo pożarowe / 11
Zadania wentylacji pożarowej / 15
Oddymianie grawitacyjne / 16
Oddymianie mechaniczne / 17
Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach / 19
Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych / 19
Oddymianie pomieszczeń zagrożonych wybuchem / 24
Oddymianie podziemnych kondygnacji budynku / 25
Oddymianie dróg komunikacyjnych w budynkach wysokich / 26
Oddymianie dróg ewakuacyjnych w garażach / 38
Oddymianie szybów windowych / 40
Wentylacja tuneli komunikacyjnych / 42
Systemy wentylacji mechanicznej tuneli / 48
Przykładowe rozwiązania wentylacji / 51
Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym / 54
Podstawowe wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych / 55
Podsumowanie / 60