Wybrane zagadnienia recyklingu tworzyw sztucznych i gumy

  • Dodaj recenzję:
  • 3977
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Janusz Datta, Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska, Paulina Kasprzyk
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł
  • Niedostępny

Wybrane zagadnienia recyklingu tworzyw sztucznych i gumy

rok wydania: 2018, wydanie pierwsze
ilość stron: 88
ISBN: 978-83-7348-760-4
oprawa: broszura

Opis

Tematyka recyklingu tworzyw sztucznych w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna ze względu na poszerzoną wiedzę społeczeństwa w tej dziedzinie i wprowa­dzane ustawy dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Do głównych metod recy­klingu można zaliczyć recykling mechaniczny, recykling chemiczny oraz odzysk ener­getyczny. Wszystkie te metody mają na celu zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska, i pozwalają w pewnym stopniu zmniejszyć zużycie świeżych polimerów, odzyskać wartościowe surowce czy energię do produkcji polimerów.

Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunków takich jak: inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia budowlana i chemia.

Pierwsza część skryptu zawiera omówienie przygotowania odpadów do recyklingu oraz szczegółowy opis recyklingu materiałowego, chemicznego i odzysku energetyczne­go. Część druga zawiera opis ćwiczeń laboratoryjnych, jakie można realizować w czasie zajęć w ramach przedmiotów związanych z recyklingiem tworzyw sztucznych.

Spis treści

Od autorów / 5

WYKAZ SKRÓTÓW / 6

CZĘŚĆ I – TEORIA / 7

1. Wstęp / 7

2. Przygotowanie odpadów do operacji recyklingu / 9
2.1. Składowanie i prasowanie / 10
2.2. Sortowanie odpadów / 11
2.2.1. Separacja hydrauliczna / 15
2.2.2. Flotacja statyczna / 16
2.2.3. Metoda z zastosowaniem hydrocyklonu / 16
2.2.4. Wirówka sortująca / 17
2.2.5. Selektywne rozpuszczanie / 18
2.2.6. Separacja elektrostatyczna / 19
2.3. Mycie i suszenie odpadów / 21
2.4. Rozdrabnianie odpadów z tworzyw sztucznych / 22
2.5. Metody identyfikacji odpadów / 24

3. Recykling materiałowy / 26
3.1. Recykling poliolefin / 27
3.2. Recykling materiałowy PET / 29
3.3. Recykling materiałowy gumy / 31
3.4. Recykling materiałowy PU / 37

4. Recykling surowcowy i chemiczny / 41
4.1.Recykling surowcowy / 41
4.1.1. Piroliza / 42
4.1.2. Kraking katalityczny / 47
4.1.3. Zgazowanie / 48
4.1.4. Uwodornienie / 48
4.2. Recykling chemiczny (chemoliza, solwoliza) / 49
4.2.1. Hydroliza / 50
4.2.2. Glikoliza / 51
4.2.3. Aminoliza / 55
4.2.4. Metanoliza / 56

5. Odzysk energetyczny / 58
5.1. Ciepło spalania i wartość opałowa / 61

CZĘŚĆ II – DOŚWIADCZENIA / 63

LABORATORIUM nr 1. Separacja mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych na podstawie różnic we właściwościach fizycznych składników / 63
LABORATORIUM nr 2. Glikoliza poli(tereftalanu etylenu) / 65
LABORATORIUM nr 3. Glikoliza poliuretanu / 66
LABORATORIUM nr 4. Recykling chemiczny poliamidów / 67
LABORATORIUM nr 5. Oznaczenie liczby hydroksylowej glikolizatu / 68
LABORATORIUM nr 6. Otrzymywanie pianek poliuretanowych zawierających glikolizat / 71
LABORATORIUM nr 7. Recykling chemiczny poliwęglanu / 73
LABORATORIUM nr 8. Depolimeryzacja termiczna poli(metakrylanu metylu) / 74
LABORATORIUM nr 9. Rektyfikacja pirolizatu MMA / 75
LABORATORIUM nr 10. Odzysk energetyczny niesortowanych odpadów polimerowych / 76
LABORATORIUM nr 11. Recykling mechaniczny odpadów gumowych oraz właściwości wytrzymałościowe produktów
Część I – przygotowanie mieszanek kauczukowych z miałem gumowym / 77
LABORATORIUM nr 12. Recykling mechaniczny odpadów gumowych oraz właściwości wytrzymałościowe produktów
Część II – właściwości wytrzymałościowe otrzymanych materiałów / 79
LABORATORIUM nr 13. Badanie wielokrotnej przetwarzalności polietylenu metodą wtrysku
Część I – wielokrotne przetwórstwo polietylenu / 81
LABORATORIUM nr 14. Badanie wielokrotnej przetwarzalności polietylenu metodą wtrysku.
Część II – wskaźnik szybkości płynięcia i właściwości wytrzymałościowe materiałów / 83

LITERATURA / 86


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl