Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne.

  • Dodaj recenzję:
  • 3294
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Cezary Ajdukiewicz, Marcin Gajewski, Andrzej Piotrowski
  • Cena netto: 23,81 zł 25,00 zł
Wytrzymałość materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne.

rok wydania: 2016
ilość stron: 140
ISBN: 978-83-7814-499-1

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu.
 
Opis
Skrypt został napisany ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie nowego sprzętu pomiarowego i uwzględnienie aktualnych uregulowań prawnych i normatywnych.

Opracowanie jest podzielone na pięć rozdziałów, z których każdy zawiera wprowadzenie teoretyczne i opis części praktycznej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: ogólne uwagi na temat wyznaczania niepewności pomiaru, sposoby wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem badań i materiałów stosowanych w budownictwie, zasady pomiaru i przykłady badań przy wykorzystaniu tensometrów elektrooporowych oraz klasyczną metodę polowego pomiaru odkształceń – elastooptyką. W rozdziale piątym, w którym przedstawiono szczegółowy opis stanowisk badawczych, został wydzielony, aby oddzielić merytorycznie cele prowadzenia poszczególnych badań od strony technicznej ich szczegółowego przygotowania i realizacji.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Spis treści

1. Wprowadzenie / 4
1.1 .Ogólne cele badań doświadczalnych / 4
1.2 .Wynik pomiaru i jego niepewność / 5

2. Wyznaczanie podstawowych własciwości mechanicznych materiaów / 11
2.1 .Wstęp / 11
2.2. Próby statyczne rozciągania metali / 11
2.3. Przykłady badań przy rozciąganiu / 27
2.4. Próby statyczne ściskania / 35
2.5. Statyczna próba zginania / 48
2.6. Statyczna próba skręcania / 52
2.7. Statyczne metody pomiaru twardoci metali / 54
2.8. Próba udarności / 64

3. Tensometria elektrooporowa / 69
3.1. Wprowadzenie / 69
3.2. Tensometry elektrooporowe – budowa i zasada działania / 70
3.3. Tensometryczny układ pomiarowy / 76
3.4. Przykłady zastosowań / 83

4. Elastooptyka / 93
4.1. Wprowadzenie / 93
4.2. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w badaniach / 94
4.3. Układ pomiarowy / 101 
4.4. Badany model w układzie pomiarowym / 104
4.5. Przykłady badań elastooptycznych / 110
4.6. Analiza wyników pomiarów – uwagi ogólne / 117

5. Opis stanowisk dydaktyczno-pomiarowych / 120
5.1. Wprowadzenie / 120
5.2. Maszyny wytrzymałościowe / 121
5.3. Urządzenia do pomiaru przemieszczeń / 125
5.4. Urządzenia do pomiaru odkształceń / 127
5.5. Urządzenia do akwizycji danych / 128
5.6. Programowe systemy sterowania pomiarem i akwizycją danych / 129
5.7. Programy utworzone w LabVIEW do obsługi ćwiczeń / 132


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl