Wytwarzanie, budowa i właściwości warstw tlenkowych uzyskiwanych na stopach tytanu do zastosowań biomedycznych

  • Dodaj recenzję:
  • 3789
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Agnieszka Ossowska
  • szt.
  • Cena netto: 20,95 zł 22,00 zł

Wytwarzanie, budowa i właściwości warstw tlenkowych uzyskiwanych na stopach tytanu do zastosowań biomedycznych.
Seria: Monografie nr 165

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 96
ISBN: 978-83-7348-713-0

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów  / 5
1. Wprowadzenie / 7
       
2. Nowoczesne biomateriały metalowe / 9
2.1. Podział i zastosowanie biomateriałów metalowych / 9
2.2. Stale austenityczne / 11      
2.3. Stopy kobaltu / 14      
2.4. Stopy z pamięcią kształtu / 15  
2.5. Stopy tytanu / 18      
2.5.1. Stop tytanu typu Ti13Nb13Zr / 20
 
3. Modyfikacja powierzchni biomateriałów tytanowych / 22      
3.1. Techniki modyfikacji powierzchni / 22
3.2. Implantacja jonowa / 23      
3.3. Osadzanie elektroforetyczne / 25
3.4. Utlenianie chemiczne / 25      
3.5. Utlenianie elektroiskrowe / 26      
3.6. Utlenianie termiczne / 26      
3.6.1. Badania własne / 29  
3.7. Utlenianie elektrochemiczne / 35
3.7.1. Badania własne / 43  
3.7.2. Dyskusja i wnioski / 45

4. Ocena właściwości warstw tlenkowych / 50      
4.1. Charakterystyka badań nanoindentacji / 50  
4.1.1. Badania własne / 53  
4.1.2. Dyskusja i wnioski / 56
4.2. Kąt zwilżania miarą bioaktywności / 56
4.2.1. Badania własne / 57  
4.2.2. Dyskusja i wnioski / 59
4.3. Optyczna spektroskopia emisyjna z wyładowaniem jarzeniowym / 59
4.3.1. Badania własne / 61  
4.3.2. Dyskusja i wnioski / 63

5. Mechanizmy degradacji powierzchni tytanu / 64      
5.1. Oddziaływanie implant – środowisko w otoczeniu płynów ustrojowych / 64
5.2. Ocena szybkości roztwarzania oparta na dyfuzji jonowej przez warstwy tlenkowe / 64
5.2.1. Badania własne / 67  
5.3. Ocena szybkości roztwarzania oparta na modelu mikrostruktury warstwy tlenkowej / 70
5.3.1. Badania własne / 70
 
6. Zjawisko korozji warstw tlenkowych  / 71      
6.1. Korozja tytanu i jego stopów / 71
6.2. Badania własne / 73  
6.3. Dyskusja i wnioski / 75
      
7. Podsumowanie i wnioski końcowe / 77  
7.1. Podsumowanie / 77      
7.2. Wnioski / 78      

Podziękowania / 79
Bibliografia / 80      
Streszczenie w języku polskim / 95
Streszczenie w języku angielskim / 95