Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 468/2020

  • Dodaj recenzję:
  • 2351
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Leonard Runkiewicz
  • szt.
  • Cena netto: 60,00 zł 63,00 zł

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB nr 468/2020

rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-249-8592-0
ilość stron: 105
numer w serii: 468/2020
oprawa: miękka

Opis

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i niezawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających. Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żelbetowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i stateczność konstrukcji.

Spis treści

Summary / 5
1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot poradnika / 7
1.2. Cel i przeznaczenie poradnika / 7
1.3. Zakres stosowania poradnika / 7
2. Bezpieczeństwo i niezawodność istniejących konstrukcji żelbetowych / 7
3. Diagnostyka techniczna konstrukcji żelbetowych / 8
3.1. Zagadnienia ogólne / 8
3.2. Rodzaje diagnostyki konstrukcji żelbetowych / 9
4. Ogólna metodyka diagnostyki konstrukcji żelbetowych / 14
5. Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych / 16
5.1. Badania geodezyjne konstrukcji / 16
5.2. Badania geotechniczne podłoża / 17
5.3. Badania fotogrametryczne obiektu / 17
5.4. Badania betonu / 17
5.5. Badania stali zbrojeniowej / 20
5.6. Badania środowiskowe / 21
5.7. Ocena zabezpieczeń chemoodpornych i przeciwwilgociowych / 22
6. Ocena obciążeń konstrukcji / 22
7. Analiza i ocena bezpieczeństwa i niezawodności konstrukcji / 22
8. Obciążenia próbne elementów i konstrukcji / 25
9. Zasady wzmocnień elementów konstrukcji / 26
9.1. Wprowadzenie i zalecenia ogólne / 26
9.2. Wzmacnianie metodą dobetonowania / 27
9.3. Wzmacnianie metodą doklejania stalowych elementów zewnętrznych / 29
9.4. Wzmacnianie metodą doklejania taśm, mat i siatek kompozytowych / 31
9.5. Wzmacnianie elementów konstrukcji betonem natryskowym / 41
9.6. Wzmacnianie elementami stalowymi i kompozytowymi / 43
9.7. Wzmacnianie cięgnami sprężającymi / 50
9.8. Wzmacnianie konstrukcji metodą iniekcji / 50
9.9. Wzmacnianie budynków wielkopłytowych / 52
9.10. Wzmacnianie i zabezpieczanie istniejących budynków przy realizacji obiektów plombowych / 55
10. Przykłady wzmacniania elementów konstrukcji żelbetowych / 63
10.1. Wzmacnianie fundamentów / 63
10.2. Wzmacnianie słupów / 70
10.3. Wzmacnianie belek / 78
10.4. Wzmacnianie stropów / 91
10.5. Wzmocnienia istniejących budynków w sąsiedztwie realizowanych obiektów / 93
11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających / 101
Bibliografia / 101