Zadania z teorii obwodów

  • Dodaj recenzję:
  • 3364
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Zygmunt Filipowicz
  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł
Zadania z teorii obwodów

rok wydania: 2016, wydanie drugie zmienione
ilość stron: 360
ISBN: 978-83-7814-561-5

Opis
Skrypt zawiera 111 zadań dotyczących: liniowych i nieliniowych obwodów elektrycznych w stanie ustalonym, obwodów trójfazowych, obwodów o wymuszeniu okresowym niesinusoidalnym oraz obwodów w stanie nieustalonym i transmitancji operatorowych. Zadania uszeregowane są od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Do wszystkich podane są szczegółowe rozwiązania. Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziału Elektrycznego. Może być wykorzystany na innych uczelniach technicznych.

Spis treści
Od autora / 6
1 Obwody liniowe prądu stałego / 7
2 Obwody nieliniowe prądu stałego / 84
3 Obwody prądu sinusoidalnego / 98
4 Obwody  trójfazowe / 165
5 Obwody o wymuszeniu okresowym niesinusoidalnym / 207
6 Obwody liniowe w stanie nieustalonym / 224
Literatura / 339