Zarządzanie produkcją. Ćwiczenia w. 2022

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4919
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. Anna Kosieradzka

  • szt.
  • Cena netto: 40,95 zł 43,00 zł

Zarządzanie produkcją. Ćwiczenia w. 2022

rok wydania: 2022, wydanie trzecie
ISBN: 978-83-7814-530-1
ilość stron: 248
format: B5

Opis

Podręcznik jest przeznaczony do ćwiczeń z „podstaw zarządzania produkcją”, dlatego nie przewidziano komputerowego wspomagania zajęć. W toku zajęć dopuszcza się jednak stosowanie własnych „narzędzi” obliczeniowych, np. odpowiednio przygotowanych arkuszy MS Excel. Autorzy przewidują, że wiedza zdobyta dzięki przygotowanym ćwiczeniom będzie podstawą do studiowania zarządzania produkcją na bardziej zaawansowanym poziomie, z wykorzystaniem narzędzi do modelowania procesów i systemów produkcyjnych, symulacji oraz pracy z przemysłowymi aplikacjami systemów klasy ERP.

Wybór materiału do skryptu został dokonany pod kątem przedstawienia podstawowych metod stosowanych w zarządzaniu produkcją. Ćwiczenia 1, 2, 3 i 4 dotyczą decyzji o charakterze strategicznym odnośnie do asortymentowo-ilościowego planu produkcji przedsiębiorstwa, przy czym zagadnienie to jest rozpatrywane pod względem charakterystyki rynku zbytu, wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych i optymalizacji funkcji celu oraz struktury produkcyjnej dopasowanej do planu produkcji.

W ćwiczeniach 5–10 przedstawiono różne modele zarządzania produkcją na poziomie taktycznym i operacyjnym: planowanie według cyklu produkcyjnego, planowanie potrzeb materiałowych w warunkach popytu zależnego (metoda MRP), planowanie zaopatrzenia w warunkach popytu niezależnego (system min-max ze stałym okresem dostawy i stałą wielkością dostawy), zarządzanie produkcją w trybie JIT z wykorzystaniem kart kanban, zarządzanie produkcją z wykorzystaniem reguł priorytetu oraz planowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem metod sieciowych.

Ćwiczenia 11 i 12 stanowią uzupełnienie tych zagadnień o problemy organizacji montażu. Ćwiczenie 13 zostało poświęcone budowie i wykorzystaniu wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness) do oceny i poprawy efektywności maszyn i urządzeń. Ćwiczenie 14 pokazuje dwa przeciwstawne podejścia do usprawniania procesów produkcyjnych (kaizen i re-engineering) oraz uczy identyfikować operacje tworzące wartość, operacje nietworzące wartości lecz umożliwiającej jej tworzenie oraz straty.

Każde ćwiczenie jest opracowane w identycznym układzie, który zawiera: cel ćwiczenia; wprowadzenie teoretyczne (opis problemu, definicje podstawowych pojęć, opis metody i wykaz literatury); sformułowanie zadania; zestawy danych do wykonania ćwiczenia (tak aby zróżnicować zadania wykonywane przez poszczególnych studentów); rozwiązanie przykładowego zadania z odpowiednim komentarzem.

Spis treści

Przedmowa / 5
Ćwiczenie 1. Metody prognozowania popytu / 9
Ćwiczenie 2. Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Model programowania liniowego / 28
Ćwiczenie 3. Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Metoda marży brutto / 46
Ćwiczenie 4. Projektowanie struktury produkcyjnej / 55
Ćwiczenie 5. Planowanie według cyklu produkcyjnego / 67
Ćwiczenie 6. Planowanie potrzeb materiałowych – metoda MRP / 82
Ćwiczenie 7. Sterowanie produkcją z wykorzystaniem kart kanban / 104
Ćwiczenie 8. Planowanie według stanu magazynowego min-max / 118
Ćwiczenie 9. Sterowanie produkcją z wykorzystaniem reguł priorytetu / 143
Ćwiczenie 10. Planowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem metod sieciowych / 165
Ćwiczenie 11. Projektowanie i usprawnianie produkcji potokowej. Linia U-kształtna / 182
Ćwiczenie 12. Równoważenie linii montażowej / 204
Ćwiczenie 13. Całkowita efektywność sprzętu – wskaźnik OEE / 218
Ćwiczenie 14. Usprawnianie procesów – Kaizen i reinżynieria / 238
Partnerzy projektu / 230