Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

  • Dodaj recenzję:
  • 4192
  • Producent: SEP COSIW
  • Cena netto: 16,19 zł 17,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci ebooka

Zmiana do normy N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

rok wydania: 05/2019
ilość stron: 8
ISBN: 978-83-61163-77-0
format: A4
oprawa: miękka, zeszytowa

Opis

Zmiana N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 jest wynikiem prac normalizacyjnych prowadzonych przez Centralną Komisję Norm i Przepisów Elektrycznych SEP w zakresie dotyczącym treści 3 punktów normy N SEP-E-004:2014 związanych z innowacyjnymi możliwościami oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniami linii kablowych.

Zmiana obejmuje:
– zmianę treści całego podpunktu 2.7 Oznaczenia linii kablowych;
– dodanie podpunktu 3.1.7 Zabezpieczanie linii kablowej od uszkodzeń mechanicznych;
– dodanie treści w podpunkcie 3.2.1 Postanowienia ogólne.

Niniejsza zmiana została zatwierdzona przez Centralną Komisję Norm i Przepisów Elektrycznych SEP w dniu 29 kwietnia 2019 r. oraz wprowadzona do stosowania przez Prezesa SEP decyzją z dnia 24 maja 2019 r. Norma nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych. W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do CKNiPE, kontakt: www.sep.com.pl


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl