Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową

  • Dodaj recenzję:
  • 3120
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: M. Gajewska, H. Obarska-Pempkowiak, M. Surówka, E. Wojciechowska, N. Żurkowska
Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 147
ISBN: 978-83-7348-631-7
oprawa: miękka

Opis
Monografia stanowi przegląd rozwiązań zrównoważonych metod zagospodarowania wody deszczowej na obszarach miejskich. Ze względu na silną antropopresję oraz rywalizację o teren na obszarach miejskich, szczególny nacisk położono na metody możliwe do zastosowania w małej skali: na terenie niewielkiego osiedla, trawnika wzdłuż jezdni albo ogródka domku jednorodzinnego. W dobie wprowadzania opłat za odprowadzanie wód opadowych, rozwiązania takie mogą zyskiwać na popularności. Wiele przedstawionych rozwiązań posiada potencjał, aby wkomponować się w przestrzeń miejską, podnosząc jej walory estetyczne i rekreacyjne. W monografii przedstawiono przykłady rozwiązań zastosowanych w aglomeracjach europejskich oraz północnoamerykańskich, gdzie uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi stało się istotnym elementem rewitalizacji starszych dzielnic miejskich albo terenów poprzemysłowych.

Z uwagi na swój popularnonaukowy charakter monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, architektów, urbanistów, organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska oraz kierunków przyrodniczych. Autorki mają nadzieję, że książka pozwoli lepiej zrozumieć zrównoważone podejście do zagospodarowania wód deszczowych w miastach.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl