Poradnik Inżyniera Elektryka

  • Add feedback:
  • 4736
  • Manufacturer: Schneider Electric
  • Rok wydania: 2020
  • szt.
  • Net Price: 161.79 zł 199.00 zł

Poradnik Inżyniera Elektryka

rok wydania: 2020
ilość stron: > 580
format: 21,5x30
oprawa: miękka

Opis

Poradnik przeznaczony dla profesjonalistów, którzy projektują, nadzorują lub zajmują się utrzymaniem instalacji elektrycznych. Ponad 580 stron praktycznej wiedzy o nowoczesnych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązaniach elektrycznych, w zgodzie z międzynarodowymi normami.
Już dziś dzięki najnowszej wersji poradnika dowiedz się: "Które rozwiązanie techniczne zagwarantuje spełnienie obowiązujących zasad bezpieczeństwa?"

Co wyróżnia Poradnik?

- Praktyczność - Publikacja będzie przydatna w codziennej pracy inżynierom elektrykom, który projektują, wykonują instalacje, nadzorują pracę, dobierają wyposażenie elektryczne oraz serwisują elementy instalacji
- Uniwersalność - Szeroka baza wiedzy teoretycznej, wykresy, rysunki poglądowe i tabele, uzupełnione przykładami, są cennym źródłem informacji dla studentów i wykładowców szkół wyższych na kierunkach inżynierskich
- Aktualność - Najnowsza uzupełniona wersja poradnika porusza tematy m.in. dotyczące bezpieczeństwa instalacji, minimalizacji ryzyka, efektywności energetycznej, zabezpieczenia przed przepięciami i wiele innych

W nowej odsłonie Poradnika Inżyniera Elektryka można znaleźć rozwiązania techniczne, zgodne z najnowszymi normami międzynarodowymi IEC. Publikacja ta została wzbogacona między innymi, o:

- architekturę oraz szczegółowy opis instalacji PV na użytek własny,
- opis monitoringu systemu PV, który może współpracować z aplikacjami działającymi w chmurze,
- przewodnik doboru instalacji elektrycznej działającej z PV,
- analizę możliwości minimalizacji start energii w instalacjach elektrycznych w oparciu o normę IEC 60364-8-1,
- schematy rozwiązań Smart Panel wraz z systemem bezprzewodowych pomiarów,
- przyczyny pożarów pochodzenia elektrycznego oraz ochronę przeciwpożarową,
- wiele innych materiałów!

O autorach

Autorzy Poradnika to eksperci Schneider Electric z dziedziny dystrybucji zasilania elektrycznego, którzy dzielą się swoim doświadczeniem oraz wiedzą o nowych i zaktualizowanych normach technicznych, a także rozwoju elektrotechniki.
"Celem niniejszego poradnika jest zapewnienie jasnego, praktycznego i pełnego badania instalacji elektrycznej krok po kroku"
Zespół Redakcyjny Schneider Electric

Spis treści

Rozdział A - Ogólne zasady projektowania instalacji elektrycznej
Dowiesz się:
O jakie normy oprzeć się podczas projektowania?
Jak wykonać badania instalacji?
Jak określić pobór mocy instalacji?

Rozdział B - Podłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia SN
Dowiesz się:
Jak wybrać sposób zasilania stacji SN?
Jak prawidłowo dobrać urządzenia średniego napięcia?
Na czym polega równoległa praca transformatorów?

Rozdział C - Podłączenie do sieci rozdzielczej nn
Dowiesz się:
Jakie wartości napięcia sieci stosowane są w różnych krajach?
Jakie stosuje się w nich układy sieci?

Rozdział D - Przewodnik wyboru architektury SN i nn
Dowiesz się:
Jak wygląda proces wyboru architektury rozdziału energii SN i nn?
W jaki sposób optymalizować instalację na etapie projektowania?
Jak wyglądają procesy doboru i optymalizacji w przykładowej instalacji?

Rozdział E - Dystrybucja nn
Dowiesz się:
Jakie są kryteria wyboru układów TT, TN i IT?
Jaki mają wpływ prądy harmoniczne na wybór szynoprzewodów?
Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na wybór elementów instalacji?

Rozdział F - Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa
Dowiesz się:
Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z porażeniem elektrycznym?
W jaki sposób zapewnić ochronę przed porażeniem?
W jaki sposób unikać pożarów pochodzenia elektrycznego?

Rozdział G - Dobór i zabezpieczenia przewodów
Dowiesz się:
Jak określić najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodów?
W jaki sposób zweryfikować wytrzymałość kabli w warunkach zwarcia?
Jak dobrać i zabezpieczyć przewód neutralny?

Rozdział H - Aparatura rozdzielcza nn: funkcje i dobór
Dowiesz się:
Jakie są podstawowe funkcje aparatury rozdzielczej nn?
W jaki sposób dobrać aparaturę rozdzielczą?
Dlaczego wykonywać przeglądy aparatury niskiego napięcia?

Rozdział J - Zabezpieczenie przed przepięciami
Dowiesz się:
Jaki wpływ mają przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi na instalacje elektryczne?
Jak wybrać system ochrony odgromowej budynku?
Jak zaprojektować system ochrony instalacji elektrycznej?

Rozdział K - Efektywność energetyczna w dystrybucji energii elektrycznej
Dowiesz się:
W jaki sposób normy międzynarodowe regulują efektywność energetyczną w dystrybucji energii elektrycznej?
Jak wybrać odpowiednie przyrządy pomiaru elektrycznego?
W jaki sposób można zarządzać obciążeniem?

Rozdział L - Korekta współczynnika mocy
Dowiesz się:
Dlaczego warto korygować współczynnik mocy?
Jak korygować współczynnik mocy?
Jak ustalić optymalny poziom kompensacji?

Rozdział M - Zarządzanie harmonicznymi
Dowiesz się:
Czym są harmoniczne i jaka jest przyczyna ich występowania?
Które harmoniczne muszą być monitorowane i tłumione?
Jakie są najważniejsze skutki występowania harmonicznych w instalacjach elektrycznych?

Rozdział N - Charakterystyka poszczególnych źródeł i odbiorników
Dowiesz się:
W jaki sposób zabezpieczyć zespół generatora nn i obwodów odpływowych?
Jaka jest dostępność i jakość zasilania bezprzerwowego (UPS)?
Czym cechują się poszczególne technologie lamp?

Rozdział P - Instalacje fotowoltaiczne
Dowiesz się:
Jakie są największe zalety energii fotowoltaicznej?
Na czym polega efekt fotowoltaiczny?
Jak zapewnić bezpieczeństwo systemu PV?

Rozdział Q - Obiekty mieszkalne oraz obiekty specjalne
Dowiesz się:
Jak wygląda sieć energetyczna w obiekcie mieszkalnym?
Jakie wymagania stawia się instalacjom w łazienkach?
Jakie istnieją zalecenia mające zastosowanie do specjalnych obiektów?

Rozdział R - Przewodnik EMC
Dowiesz się:
W jaki sposób konstruować uziemienia?
Na czym polegają mechanizmy sprzężenia elektromagnetycznego?

Rozdział S - Pomiary
Dowiesz się:
W jaki sposób zastosować pomiary i monitorowanie parametrów sieci?
Jak alokować koszty i sprawdzać rachunki?