Elektrotechnika dla mechaników

  • Add feedback:
  • 2895
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Wacław Matulewicz
  • szt.
  • Net Price: 18.10 zł 19.00 zł
Elektrotechnika dla mechaników

rok wydania: 2010
stron: 116
ISBN: 978-83-7348-292-0

Spis treści
WSTĘP / 5
1. PODSTAWY / 7
1.1. Pole elektryczne / 7
1.2. Pole magnetyczne / 11
1.3. Prąd elektryczny / 14
1.4. Elektromagnetyzm / 17
1.5. Siła elektrodynamiczna / 20
1.6. Źródła energii elektrycznej / 22
1.7. Obwody prądu stałego / 24
1.8. Obwody prądu sinusoidalnego / 26
1.9. Rezonans elektryczny / 29
1.10. Moc, energia / 30
1.11. Obwody trójfazowe / 31
1.12. Stany nieustalone / 34
2. SPOSOBY OBLICZEŃ W ELEKTROTECHNICE / 37
2.1. Obliczanie obwodów prądu stałego / 37
2.2. Obliczanie obwodów prądu przemiennego / 41
2.3. Obliczanie stanów nieustalonych / 44
2.4. Napięcia odkształcone / 46
2.5. Podobieństwa obwodów elektrycznych i układów mechanicznych / 49
2.6. Analog elektryczny w zastosowaniach do hemodynamiki / 50
3. WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ / 54
3.1. Prądnice prądu stałego / 54
3.2. Prądnice prądu przemiennego / 61
3.3. Typy elektrowni / 66
3.4. Układy przesyłowe i rozdzielcze / 71
4. URZĄDZENIA I MASZYNY ELEKTRYCZNE / 78
4.1. Mierniki wielkości elektrycznych / 78
4.2. Przetworniki wielkości nieelektrycznych / 82
4.3. Urządzenia i aparaty elektryczne /  85
4.4. Transformatory / 90
4.5. Silniki prądu stałego / 93
4.6. Silniki trójfazowe / 97
4.7. Silniki jedno- i dwufazowe / 103
4.8. Silniki skokowe / 108
5. BEZPIECZEŃSTWO / 110
5.1. Działanie prądu elektrycznego na człowieka, ochrona przeciwporażeniowa / 110
5.2. Zabezpieczenia obwodów i urządzeń elektrycznych /  114
BIBLIOGRAFIA / 116