Projektowanie kotłowni wodnych ebook PDF

  • Add feedback:
  • 2953
  • Manufacturer: Grupa Medium
  • Autor: Kazimierz Żarski
  • szt.
  • Net Price: 27.62 zł 29.00 zł

Projektowanie kotłowni wodnych
ebook PDF


 

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 1,79 MB
ilość stron: 80
ISBN: 978-83-64094-32-3Książka została wydana pod patronatem miesięcznika Rynek Instalacyjny

"Projektowanie kotłowni wodnych" to publikacja zawierająca zagadnienia projektowe począwszy od pojęć podstawowych do szczegółów dotyczących instalacji grzewczych.

W książce zawarto zarówno takie informacje, które dotyczą ogólnych pojęć związanych z ciepłownictwem i grzewnictwem oraz klasyfikacją kotłów, jak te szczegółowe, związane z określaniem bilansu cieplnego kotłowni i budynku - pod kątem projektowym i eksploatacyjnym.

Projektanci znajdą w poradniku także schamty ideowe kotłowni wodnych - i tych z pompami kotłowymi, i tych, które nie są zaopatrzone w pompy. Znaleźć tu będzie można także informacje odtyczące kotłowni wykorzystujących sprzęgło hydrauliczne lub ze zbiornikiem buforowym w roli sprzęgła hydraulicznego oraz tych z kotłem dwupłaszczowym.

Autor zadbał o to, aby w kompendium nie zabrakło danych dotyczących:

  • doboru kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy
  • doboru elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy
  • projektowania ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni
  • projektowania przewodów spalinowych w kotłowni.

Aby dopełnić omówienia tematu, na koniec opisano wymagania dotyczące pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie na paliwa ciepkłe i gazowe

Spis treści
1. Bilans cieplny kotłowni wodnej / 5
1.1. Podstawowe pojęcia w ogrzewnictwie i ciepłownictwie – próba uporządkowania / 5
1.2. Klasyfikacja kotłowni (kotłów) / 7
1.3. Bilans cieplny kotłowni / 9
1.3.1. Bilans cieplny kotłowni do celów projektowych / 9
1.3.2. Roczny bilans cieplny kotłowni / 16

2. Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie bez pomp kotłowych / 20

3. Schematy ideowe kotłowni wodnych małej i średniej mocy – kotłownie z pompami kotłowymi / 27
3.1. Kotłownie ze sprzęgłem hydraulicznym / 27
3.2. Kotłownie ze zbiornikiem buforowym jako sprzęgłem hydraulicznym / 30
3.3. Kotłownie z kotłem dwupłaszczowym / 32

4. Dobór kotłów w kotłowniach wodnych małej i średniej mocy / 33
4.1. Dobór kotłów / 33
4.2. Obliczanie strumienia masy nośnika ciepła w obiegach kotłowni / 36
4.2.1. Strumień masy w obiegu pojedynczego kotła / 36
4.2.2. Strumień masy w obiegu wspólnym kotłów / 37
4.2.3. Strumień masy nośnika ciepła w obiegach ogrzewania / 38
4.2.4. Strumień masy nośnika ciepła w obiegach wentylacji / 38
4.2.5. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu grzewczym ciepłej wody / 38
4.2.6. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym ciepłej wody / 39
4.2.7. Strumień masy nośnika ciepła w obiegu instalacyjnym cyrkulacji ciepłej wody / 40

5. Dobór elementów kotłowni wodnych małej i średniej mocy / 41
5.1. Dobór wymiennika ciepłej wody / 41
5.2. Dobór średnicy rurociągów obiegów / 42
5.3. Dobór zaworów regulacji temperatury w obiegach ogrzewania i wentylacji    44
5.4. Dobór ciepłomierzy i wodomierzy / 45
5.5. Dobór pomp obiegowych i cyrkulacyjnej / 45
5.6. Dobór naczyń wzbiorczych / 48
5.7. Dobór zaworów bezpieczeństwa kotłów / 49
5.8. Dobór zaworów bezpieczeństwa zbiorników ciśnieniowych / 51
5.9. Dobór regulatorów kotłów i obiegów grzewczych / 52

6. Projektowanie ścieżki gazowej i olejowej w kotłowni / 53
6.1. Obliczanie strumienia paliwa / 53
6.2. Dobór elementów instalacji oleju opałowego / 54
6.2.1. Dobór średnicy rurociągów oleju opałowego / 54
6.2.2. Dobór pojemności zbiorników oleju opałowego / 56
6.3. Dobór elementów instalacji gazu do zasilania kotłów / 57
6.4. Dobór średnicy przewodu gazu / 58

7. Projektowanie przewodów spalinowych w kotłowni / 61
7.1. Podstawowe definicje / 61
7.2. Obliczanie strumienia powietrza niezbędnego do spalania    62
7.3. Obliczanie strumienia objętości spalin / 65
7.4. Dobór średnicy przewodu spalinowego / 67

8. Pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe – wymagania / 71
8.1. Obowiązujące przepisy prawa / 71
8.2. Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia kotłowni na paliwo ciekłe i gazowe / 78

Bibliografia / 79

Tematyka tej publikacji poruszana jest regularnie w miesięczniku Rynek Instalacyjny

Zamów prenumeratę >>