Sensory i przetworniki pomiarowe. Przetworniki indukcyjne. Przetworniki pojemnościowe

  • Add feedback:
  • 3330
  • Manufacturer: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Krzysztof Suchocki
  • szt.
  • Net Price: 18.95 zł 19.90 zł
Sensory i przetworniki pomiarowe. Przetworniki indukcyjne. Przetworniki pojemnościowe

rok wydania: 2016, wydanie drugie
ilość stron: 142
ISBN:  978-83-7348-677-5   

Słowa kluczowe: metody pomiaru sygnału wyjściowego przetworników indukcyjnych, metody pomiaru sygnału wyjściowego przetworników pojemnościowych, przetworniki indukcyjne, przetworniki pojemnościowe

Opis
W skrypcie przedstawiono podstawowe wiadomości z zakresu budowy, właściwości przetworników indukcyjnych i pojemnościowych oraz metod pomiaru ich sygnałów wyjściowych. W monografii szczegółowo omówiono konstrukcje przetworników indukcyjnych dławikowych, solenoidalnych, toroidalnych oraz transformatorowych. Zaprezentowano również konstrukcje czujników pojemnościowych o zmiennej odległości między elektrodami, zmiennej powierzchni elektrod oraz o zmiennych dielektrykach. Przedstawiono także różne metody umożliwiające pomiar sygnału wyjściowego tych przetworników. Omówiono między innymi sposoby wyznaczania indukcyjności i pojemności za pomocą pomiaru impedancji, za pomocą oscyloskopu, na podstawie analizy stanów nieustalonych, w układach rezonansowych oraz za pomocą różnego typu mostków zmiennoprądowych. W skrypcie przedstawiono także przykładowe konstrukcje przetworników indukcyjnych i pojemnościowych.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: Inżynieria Biomedyczna, Automatyka i Robotyka oraz Elektronika.

Spis treści
Przedmowa / 5     
1. Przetworniki  indukcyjne / 7
1.1. Wiadomości wstępne dotyczące pola magnetycznego / 10
1.2. Przetworniki indukcyjne dławikowe / 11
1.3. Czujnik indukcyjny dławikowy różnicowy / 17
1.4. Przetworniki indukcyjne solenoidalne / 20
1.5. Przetwornik indukcyjny toroidalny / 23
1.6. Przetwornik indukcyjny toroidalny różnicowy / 25
1.7. Przetwornik  indukcyjny transformatorowy / 28
1.8. Metody pomiaru sygnału wyjściowego przetworników indukcyjnych / 33
1.8.1. Pomiar indukcyjności za pomocą pomiaru impedancji / 33
1.8.1.1. Pomiar indukcyjności za pomocą pomiaru prądu / 33
1.8.1.2. Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem dwóch woltomierzy / 36
1.8.1.3. Pomiar indukcyjności w układach ze wzmacniaczami operacyjnymi / 37
1.8.2. Pomiar indukcyjności za pomocą oscyloskopu / 44
1.8.3. Pomiar indukcyjności na podstawie analizy stanu nieustalonego / 46
1.8.4. Pomiar indukcyjności w układach rezonansowych / 47
1.8.4.1. Pomiar indukcyjności w szeregowym układzie rezonansowym / 47
1.8.4.2. Pomiar indukcyjności w równoległym układzie rezonansowym / 51
1.8.5. Pomiar indukcyjności na podstawie mostków zmiennoprądowych / 55
1.8.5.1. Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem mostka zmiennoprądowego Maxwella / 55
1.8.5.2. Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem mostka zmiennoprądowego Maxwella-Wiena / 59
1.8.5.3. Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem mostka zmiennoprądowego Haya / 61
1.8.5.4. Pomiar indukcyjności z wykorzystaniem układów rezonansowych w mostku zmiennoprądowym / 64
1.8.6. Pomiar indukcyjności na podstawie pomiaru czasu / 76
1.9. Przykładowe konstrukcje czujników indukcyjnych / 77
2. Przetworniki  pojemnościowe / 79
2.1. Czujniki pojemnościowe – właściwości elektryczne, schematy zastępcze / 79
2.2. Czujniki pojemnościowe o zmiennej odległości między elektrodami / 82
2.3. Czujniki pojemnościowe o zmiennej powierzchni elektrod / 85
2.4. Czujniki pojemnościowe o zmiennych dielektrykach / 86
2.5. Metody pomiaru sygnału wyjściowego przetworników pojemnościowych / 89
2.5.1. Pomiar pojemności w oparciu o pomiar impedancji / 89
2.5.1.1. Pomiar pojemności za pomocą pomiaru prądu / 89  
2.5.1.2. Pomiar pojemności z wykorzystaniem dwóch woltomierzy / 92
2.5.1.3. Pomiar pojemności w układach ze wzmacniaczami operacyjnymi / 93
2.5.2. Pomiar pojemności za pomocą oscyloskopu / 96
2.5.3. Pomiar pojemności na podstawie analizy stanu nieustalonego / 99  
2.5.4. Pomiar pojemności w układach rezonansowych / 104
2.5.4.1. Pomiar pojemności w szeregowym układzie rezonansowym /104
2.5.4.2. Pomiar pojemności w równoległym układzie rezonansowym / 105  
2.5.5. Pomiar pojemności w oparciu o mostki zmiennoprądowe / 106
2.5.5.1. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka zmiennoprądowego / 107  
2.5.5.2. Pomiar pojemności  z wykorzystaniem zmodyfikowanego mostka zmiennoprądowego / 110
2.5.5.3. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka de Sauty’ego / 112
2.5.5.4. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka de Sauty-Wiena / 114  
2.5.5.5. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka Nersta  / 116  
2.5.5.6. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka Scheringa / 118
2.5.5.7. Pomiar pojemności z wykorzystaniem mostka transformatorowego / 121
2.5.6. Pomiar pojemności z wykorzystaniem przesuwnika fazy / 124
2.5.7. Pomiar pojemności z wykorzystaniem integratora / 127
2.5.8. Pomiar pojemności w układach generatorów / 129
2.5.8.1. Pomiar pojemności w układzie generatora z mostkiem Wiena / 131
2.5.8.2. Pomiar pojemności w układzie generatora z przesuwnikiem podwójne T / 133
2.5.8.3. Pomiar pojemności w układzie generatora z przesuwnikiem RC / 135
2.5.8.4. Pomiar pojemności z wykorzystaniem scalonego układu generatora NE 555 / 137
2.6. Przykłdowe konstrukcje czujników pojemnościowych / 140  
Literatura / 141