Podstawy obliczeń układów powierzchniowych w systemie MSC.Marc/Mentat

  • Aňadir opinión:
  • 3022
  • Fabricante : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Andrzej Ambroziak, Paweł Kłosowski
  • szt.
  • Precio neto: 34.29 zł 36.00 zł
Podstawy obliczeń układów powierzchniowych w systemie MSC.Marc/Mentat

rok wydania: 2015, wydanie pierwsze
ilość stron: 258
ISBN:978-83-7348-597-6
oprawa: miękka

Opis
W skład prezentowanej monografii wchodzi pięć przykładów analizy elementów konstrukcyjnych wykonanych przy użyciu systemu MSC.Marc/Mentat. Każdy przykład został rozwiązany dwa razy: za pomocą klasycznej i tzw. nowej wersji interfejsu (w wersji 13.1). Przykłady opatrzono rozwiązaniami problemów wykonanymi w taki sposób, że czytelnik może uzyskać rozwiązanie danego problemu, powtarzając opisane szczegółowo instrukcje na własnym komputerze. Przykłady zostały dobrane tak, aby uwypuklić różne sposoby pracy z programem, a w szczególności metody przygotowania danych i interpretacji wyników. Pokazano wprowadzanie danych za pomocą interfejsu graficznego programu, ale też możliwości importowania danych wygenerowanych w programie Autodesk AutoCAD. Omówiono najczęściej stosowane techniki oceny poprawności uzyskanych wyników. Całość jest bogato ilustrowana zrzutami z ekranu komputera w czasie pracy z programem. Wykonanie poszczególnych poleceń systemu też jest ilustrowane odpowiednimi ikonami i obrazami przycisków, dokładnie takimi jakie użytkownik znajdzie w programie.

Książka przeznaczona jest dla osób dopiero zapoznających się z możliwościami systemu MSC.Marc/Mentat, wymaga jednak dobrej znajomości metody elementów skończonych, szczególnie w zakresie analizy nieliniowej.

Prezentowana monografia jest pierwszą w Polsce praktyczną instrukcją korzystania z tego coraz bardziej popularnego systemu.

Spis treści
1. PRZEDMOWA / 5
2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE / 8
2.1. Klasyczny Interfejs - podstawowe wiadomości / 8
2.2.  Nowy Interfejs – podstawowe wiadomości / 19
3. Przykład 1 – ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W RURZE GRUBOŚCIENNEJ / 29
3.1. Klasyczny Interfejs / 29
3.2. Nowy Interfejs / 61
4. Przykład 2 – PŁYTA / 88
4.1. Klasyczny Interfejs / 88
4.2. Nowy Interfejs / 107
5. Przykład 3 – TARCZA / 126
5.1. Klasyczny Interfejs / 127
5.2. Nowy Interfejs / 149
6. Przykład 4 – UKŁAD PŁYTOWY Z PRĘTAMI / 170
6.1. Klasyczny Interfejs / 171
6.2. Nowy Interfejs / 198
7. Przykład 5 – UKŁAD MEMBRANOWY / 228
7.1. Klasyczny Interfejs /  230
7.2. Nowy Interfejs / 245
8. BIBLIOGRAFIA / 259