Kategorie

Polecamy

Elektryczność w budynkach - Vademecum
Janusz Strzyżewski
77,00 zł

Elektroenergetyka

  • Kod: 2464
  • Wydawca: Tarbonus
    • Autor: Jan Strojny, Jan Strzałka
  • Cena brutto: 36,00 zł40,00 zł
  • (Cena netto: 34,29 zł)
  • Poleć produkt
Elektroenergetyka

rok wydania: 2011, wydanie drugie
ilość stron: 260
ISBN: 978-83-7394-311-7
oprawa: miękka

Książka kompleksowo obejmuje zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych, dlatego polecana jest wszystkim tym, którzy pracując w przemyśle powinni posiadać odpowiednią wiedzę uzupełnianą okresowo i potwierdzaną przez odpowiednie komisje egzaminacyjne świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przydatna jest również jako pomoc dydaktyczna dla studentów uczelni technicznych i w kształceniu podyplomowym.

Przeczytaj recenzję ksiażki na elektro.info

Spis treści

1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych / 9
1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznychJan Strzałka / 9
1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych /  9
1.1.2. Ogólne zasady budowy urządzeń elektroenergetycznych / 10
1.1.3. Warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych / 11
1.1.4. Wielkosci znamionowe i ogólne zasady doboru urządzeń elektroenergetycznych / 14
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 15
1.2. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznychJan Strzałka / 16
1.2.1. Wprowadzenie / 16
1.2.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna / 16
1.2.3. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji / 17
1.2.4. Zasady prowadzenia eksploatacji / 17
1.2.5. Instrukcja eksploatacji / 18
1.3. GeneratoryJan Strojny / 19
1.3.1. Budowa i działanie / 19
1.3.2. Układy chłodzenia generatorów / 20
1.3.3. Zabezpieczenia generatorów / 20
1.3.4. Dokumentacja techniczna / 21
1.3.5. Uruchomienie generatora synchronicznego / 21
1.3.6. Prowadzenie eksploatacji generatorów / 22
1.3.7. Odłaczenie od sieci i zatrzymanie generatora / 28
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 29
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 29
1.4. Transformatory energetyczneJan Strzałka / 30
1.4.1. Rodzaje, budowa i działanie transformatorów / 30
1.4.2. Zasady doboru transformatorów / 30
1.4.3. Zabezpieczenia transformatorów / 32
1.4.4. Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych / 33
1.4.4.1. Ogólne zasady eksploatacji transformatorów / 33
1.4.4.2. Ogledziny, przeglady i remonty transformatorów / 35
1.4.5. Zakres i terminy badań eksploatacyjnych transformatorów energetycznych / 35
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 40
1.5. Stacje elektroenergetyczneJan Strojny / 41
1.5.1. Wstęp / 41
1.5.2. Podział i określenia / 41
1.5.3. Rozdzielnice niskonapięciowe / 43
1.5.4. Rozdzielnice wysokonapięciowe / 43
1.5.5. Rozdzielnie napowietrzne otwarte / 44
1.5.6. Podział na kategorie ze względu na warunki eksploatacji / 48
1.5.7. Przyjmowanie do eksploatacji / 48
1.5.8. Ogólne zasady eksploatacji / 53
1.5.9. Czynnosci łaczeniowe / 53
1.5.10. Oględziny i przeglądy / 54
1.5.11. Zakres i terminy pomiarów i prób eksploatacyjnych / 56
1.5.12. Warunki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń zawierajacych szesciofluorek siarki SF6 / 59
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 60
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 60
1.6. Elektroenergetyczne linie napowietrzneJan Strzałka / 61
1.6.1. Podstawowe elementy linii napowietrznych i ich charakterystyka / 61
1.6.2. Wymagania norm odnosnie monta:u linii napowietrznych / 63
1.6.2.1. Przewody / 63
1.6.2.2. Obostrzenia / 64
1.6.2.3. Skrzyżowania i zbliżenia / 65
1.6.3. Zasady eksploatacji linii napowietrznych / 65
1.6.3.1. Ogólne zasady eksploatacji linii / 65
1.6.3.2. Ogledziny, przeglady i remonty linii napowietrznych / 66
1.6.4. Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych / 67
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 68
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 68
1.7. Elektroenergetyczne linie kabloweJan Strojny / 69
1.7.1. Klasyfikacja i określenia / 69
1.7.2. Linie kablowe / 70
1.7.3. Zasady eksploatacji linii kablowych / 73
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 77
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 77
1.8. Instalacje elektryczneJan Strzałka / 78
1.8.1. Rodzaje instalacji elektrycznych / 78
1.8.2. Elementy składowe instalacji / 8
1.8.3. Dobór i układanie przewodów w instalacjach / 79
1.8.3.1. Ogólne zasady doboru przewodów / 79
1.8.3.2. Sposoby układania przewodów w instalacjach / 82
1.8.4. Dobór zabezpieczen przewodów / 84
1.8.5. Instalacje piorunochronne / 85
1.8.6. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych / 86
1.8.7. Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny / 88
1.8.8. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych / 89
1.8.8.1. Ogólne wymagania eksploatacji / 89
1.8.8.2. Zalecenia odnosnie eksploatacji instalacji / 89
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 90
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 90
1.9. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernejJan Strojny / 91
1.9.1. Podział i budowa kondensatorów elektroenergetycznych / 91
1.9.2. Wielkosci znamionowe kondensatorów / 92
1.9.3. Zastosowanie kondensatorów do kompensacji mocy biernej / 93
1.9.4. Zabezpieczenie baterii kondensatorów / 95
1.9.5. Zasady eksploatacji / 95
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 101
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 101
1.10. Elektryczne urządzenia napędoweJan Strzałka / 102
1.10.1. Rodzaje i charakterystyka urządzeń napędowych / 102
1.10.2. Rozruch i regulacja prędkosci silników asynchronicznych / 104
1.10.3. Dobór silników do warunków pracy / 106
1.10.4. Zabezpieczenia silników / 106
1.10.5. Zasady eksploatacji silników / 107
1.10.5.1. Ogólne zasady eksploatacji silników / 107
1.10.5.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych / 108
1.10.6. Zakres badań eksploatacyjnych silników elektrycznych / 109
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 111
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 111
1.11. Urządzenia oświetlenioweJan Strojny / 112
1.11.1. Określenia / 112
1.11.2. Wymagania oświetleniowe / 113
1.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych / 115
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 117
1.12. Urządzenia elektrotermiczneJan Strzałka / 118
1.12.1. Klasyfikacja urządzeń, metod i technologii elektrotermicznych / 118
1.12.2. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych / 118
1.12.2.1. Urządzenia rezystancyjne (oporowe) / 118
1.12.2.2. Urządzenia elektrodowe / 119
1.12.2.3. Urządzenia łukowe / 119
1.12.2.4. Urządzenia indukcyjne / 119
1.12.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych / 120
1.12.3.1. Ogólne zasady eksploatacji / 120
1.12.3.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna / 120
1.12.3.3. Przyjmowanie urządzeń elektrotermicznych do eksploatacji / 120
1.12.3.4. Zasady prowadzenia eksploatacji urządzeń elektrotermicznych / 121
1.12.4. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych / 121
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 123
1.13. Spawarki i zgrzewarkiJan Strojny / 124
1.13.1. Rodzaje i budowa  / 124
1.13.2. Zgrzewarki elektryczne  / 126
1.13.3. Zasady eksploatacji spawarek i zgrzewarek / 127
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale  / 130
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 130
1.14. Urządzenia prostownikowe i akumulatoroweJan Strzałka / 131
1.14.1. Rodzaje, budowa i zasada działania prostowników.  /  131
1.14.2. Rodzaje i charakterystyka akumulatorów / 132
1.14.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych / 133
1.14.3.1. Ogólne zasady eksploatacji / 133
1.14.3.2. Zakres i terminy ogledzin i przegladów / 134
1.14.3.3. Ocena wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych / 136
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 137
1.15. Zespoły prądotwórczeJan Strojny  / 138
1.15.1. Rodzaje, budowa i zasada działania / 138
1.15.2. Budowa zespołów pradotwórczych / 139
1.15.3. Podstawowe zasady eksploatacji / 140
1.15.4. Uruchomienie zespołu pradotwórczego / 141
1.15.5. Prowadzenie ruchu / 141
1.15.6. Zatrzymywanie zespołu pradotwórczego / 143
1.15.7. Środki ostro:nosci przy obsłudze zespołów pradotwórczych / 143
1.16. Urządzenia do elektrolizyJan Strzałka / 145
1.16.1. Budowa i zasada działania urządzeń do elektrolizy / 145
1.16.2. Zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy / 146
1.16.2.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy / 146
1.16.2.2. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń do elektrolizy / 149
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 149
1.17. ElektrofiltryJan Strojny / 150
1.17.1. Budowa i zasada działania / 150
1.17.2. Układ zasilajacy i sterowanie / 151
1.17.3. Wymagania dotyczace budowy elektrofiltrów / 151
1.17.4. Zasady eksploatacji elektrofiltrów / 152
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 155
1.18. Sieci elektrycznego oswietlenia ulicznegoJan Strzałka / 156
1.18.1. Rodzaje sieci i elementy składowe sieci oświetlenia ulicznego / 156
1.18.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna oświetlenia ulicznego / 157
1.18.3. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego nowego lub po remoncie / 157
1.18.4. Zakres prac planowych i awaryjnych / 158
1.18.5. Ogólne zasady prowadzenia eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego / 159
1.18.6. Zakres i terminy oględzin, przeglądów, prób i pomiarów urządzeń oświetlenia zewnętrznego oraz ich dokumentowanie / 160
1.19. Elektryczna sieć trakcyjnaJan Strojny / 161
1.19.1. Rodzaje i budowa / 161
1.19.2. Zasady eksploatacji sieci trakcyjnych / 162
1.19.3. Uszkodzenia sieci trakcyjnej / 164
1.19.4. Prądy błądzące i ochrona urządzeń podziemnych / 166
1.19.5. Sieci komunikacji miejskiej / 167
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 169
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 169
1.20. Urządzenia energoelektroniczneJan Strzałka / 170
1.20.1. Rodzaje i zastosowania urządzeń energoelektronicznych / 170
1.20.2. Budowa, elementy składowe i charakterystyka urządzeń energoelektronicznych / 170
1.20.3. Zabezpieczenia przetężeniowe i ziemnozwarciowe urządzeń energoelektronicznych / 173
1.20.4. Wpływ urządzeń energoelektronicznych na siec zasilajaca / 173
1.20.5. Ochrona przeciwpora:eniowa w urządzeniach energoelektronicznych / 174
1.20.6. Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych / 175
1.20.6.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych / 175
1.20.6.2. Ogledziny, przeglady i remonty urządzeń energoelektronicznych / 176
1.20.6.3. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych / 177
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 177
1.21. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowymJan Strojny / 178
1.21.1. Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia wybuchowego / 178
1.21.2. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex / 179
1.21.3. Zasady doboru urządzeń / 181
1.21.4. Zasady eksploatacji / 182
1.21.5. Oględziny i przeglądy / 183
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 186
1.22. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeńJan Strojny / 187
1.22.1. Zakres stosowania i podział / 187
1.22.2. Pomiary w energetyce / 187
1.22.3. Automatyka elektroenergetyczna / 189
1.22.4. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń AKPiA w energetyce / 191
1.22.5. Automatyka przemysłowa / 193
1.22.6. Zasady ogólne eksploatacji urządzeń AKPiA wielkosci nieelektrycznych / 194
1.22.7. Zasady szczegółowe eksploatacji urządzeń AKPiA wielkosci nieelektrycznych / 195
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 196

2. Ochrona przeciwporażeniowaJan Strzałka  / 197
2.1. Czynniki wpływajace na stopień porażenia / 197
2.2. Ogólna charakterystyka środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych / 197
2.2.1. Zagrożenia porażeniowe / 197
2.2.2. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej / 198
2.3. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach do 1 kV / 199
2.3.1. Charakterystyka przepisów / 199
2.3.2. Układy sieciowe / 199
2.3.3. Przewody ochronne, neutralne i wyrównawcze / 201
2.3.4. Uziemienia robocze i ochronne / 202
2.3.5. Rodzaje ochron i srodków ochrony / 204
2.3.6. Charakterystyka srodków ochrony / 205
2.3.6.1. Równoczesna ochrona podstawowa i dodatkowa / 205
2.3.6.2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) / 206
2.3.6.3. Ochrona przy dotyku posrednim (ochrona dodatkowa) / 207
2.4. Klasy ochronności / 215
2.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napieciu powyżej 1 kV / 216
2.5.1. Charakterystyka przepisów / 216
2.5.2. Środki ochrony przeciwpora:eniowej w urządzeniach o napieciu wyższym niż 1 kV / 216
2.6. Badania eksploatacyjne środków ochrony przeciwporażeniowej / 219
2.6.1. Ogólne zasady wykonywania badań / 219
2.6.2. Ramowe czasokresy badań eksploatacyjnych / 219
2.6.3. Protokoły z badań i pomiarów / 220
2.6.4. Zasady wykonywania badań i pomiarów eksploatacyjnych / 221
2.6.4.1. badańia i pomiary ochrony przed dotykiem bezposrednim / 221
2.6.4.2. badańia i pomiary ochrony przy dotyku posrednim / 222
2.6.4.3. badańia i pomiary eksploatacyjne w urządzeniach o napieciu powyżej 1 kV / 225
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 227
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 227
3. Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznychJan Strzałka  / 229
3.1. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń elektroenergetycznych / 229
3.1.1. Wprowadzenie / 229
3.1.2. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń / 229
3.2. Zasady bezpieczenstwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych / 230
3.2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy / 230
3.2.2. Organizacja bezpiecznej pracy / 231
3.2.2.1. Rodzaje prac i formy wydawania poleceń / 231
3.2.2.2. Wydawanie, obieg i ewidencjonowanie poleceń / 232
3.2.2.3. Kwalifikacje i obowiazki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy / 234
3.2.2.4. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy / 236
3.2.2.5. Zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne / 237
3.2.2.6. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy obsłudze urządzeń / 238
3.2.3. Sprzęt ochronny / 241
3.2.3.1. Podział sprzetu ochronnego / 241
3.2.3.2. Zasady użytkowania sprzętu ochronnego / 241
3.2.3.3. Terminy badań okresowych sprzętu ochronnego / 242
3.2.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej / 242
3.2.4.1. Ogólne zasady postepowania / 242
3.2.4.2. Uwolnienie porażonego spod działania napięcia / 243
3.2.4.3. Ocena stanu porażonego i czynnosci związane z udzielaniem pomocy przedlekarskiej / 243
3.2.5. Ochrona przeciwpożarowa / 246
3.2.5.1. Przyczyny powstawania pożarów w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / 246
3.2.5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia pożaru / 47
3.2.5.3. Środki gasnicze i sprzęt przeciwpożarowy / 247
Wykaz rysunków zamieszczonych w rozdziale / 249
Wykaz tabel zamieszczonych w rozdziale / 249
Literatura / 250
Wykaz PN cytowanych w tresci / 251
Normy SEP / 256
Wykaz aktów prawnych omawianych w tresci / 257
Wykaz rysunków zamieszczonych w tresci / 257
Wykaz tabel zamieszczonych w tresci / 259