Elektroenergetyka. Stan prawny: październik 2015 r.

  • Dodaj recenzję:
  • 2464
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Jan Strojny, Jan Strzałka
  • szt.
  • Cena netto: 90,00 zł 94,50 zł

Elektroenergetyka. Stan prawny: październik 2015 r.

rok wydania: 2015, wydanie trzecie
ilość stron: 280
ISBN 9788373945678
oprawa: miękka


Opis
Książka zawiera zbiór wiadomości na temat eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Ma charakter poradnika zawierającego wiele rad praktycznych, dlatego polecana jest wszystkim tym, którzy pracując w przemyśle powinni posiadać odpowiednią wiedzę uzupełnianą okresowo i potwierdzaną przez odpowiednie komisje egzaminacyjne świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przydatna jest również jako pomoc dydaktyczna dla studentów uczelni technicznych i w kształceniu podyplomowym.

NOWE WYDANIE zawiera dodatkowe informacje na temat badań i pomiarów eksploatacyjnych niektórych urządzeń elektroenergetycznych (transformatory, linie kablowe, urządzenia napędowe, spawarki, urządzenia prostownikowe i akumulatorowe).

Przeczytaj recenzję ksiażki na elektro.info

Spis treści
1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych / 11
1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych / 11
1.1.2. Ogólne zasady budowy urządzeń elektroenergetycznych / 12
1.1.3. Warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych / 13
1.1.4.  Wielkości znamionowe i ogólne zasady doboru urządzeń elektroenergetycznych / 17
1.2. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych / 19
1.2.1. Wprowadzenie / 19
1.2.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna / 19
1.2.3. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji / 20
1.2.4. Zasady prowadzenia eksploatacji / 20
1.2.5. Instrukcja eksploatacji / 21
1.3. Generatory / 22
1.3.1. Budowa i działanie / 22
1.3.2. Układy chłodzenia generatorów / 23
1.3.3. Zabezpieczenia generatorów / 24
1.3.4. Dokumentacja techniczna / 24
1.3.5. Uruchomienie generatora synchronicznego / 25
1.3.6. Prowadzenie eksploatacji generatorów / 26
1.3.7. Odłączenie od sieci i zatrzymanie generatora / 33
1.4. Transformatory energetyczne / 34
1.4.1. Rodzaje, budowa i działanie transformatorów / 34
1.4.2. Zasady doboru transformatorów / 34
1.4.3. Zabezpieczenia transformatorów / 36
1.4.4. Zasady eksploatacji transformatorów energetycznych / 37
1.4.4.1. Ogólne zasady eksploatacji transformatorów / 37
1.4.4.2. Oględziny, przeglądy i remonty transformatorów / 39
1.4.5. Zakres i terminy badań eksploatacyjnych transformatorów energetycznych / 39
1.4.6. Badania i pomiary transformatorów energetycznych / 46
1.4.6.1. Pomiar rezystancji uzwojeń transformatorów / 46
1.4.6.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów / 48
1.4.6.3. Badania oleju / 48
1.4.6.4. Pomiar rezystancji uzwojeń roboczych transformatorów / 49
1.5. Stacje elektroenergetyczne / 50
1.5.1. Wstęp / 50
1.5.2. Podział i określenia / 50
1.5.3. Rozdzielnice niskonapięciowe / 52
1.5.4. Rozdzielnice wysokonapięciowe / 52
1.5.5. Rozdzielnie napowietrzne otwarte / 53
1.5.6. Podział na kategorie ze względu na warunki eksploatacji / 54
1.5.7. Przyjmowanie do eksploatacji / 55
1.5.8. Ogólne zasady eksploatacji / 60
1.5.9. Czynności łączeniowe / 60
1.5.10. Oględziny i przeglądy / 61
1.5.11. Zakres i terminy pomiarów i prób eksploatacyjnych / 63
1.5.12. Warunki bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń zawierających sześciofluorek siarki SF6 / 66
1.6. Elektroenergetyczne linie napowietrzne / 68
1.6.1. Podstawowe elementy linii napowietrznych i ich charakterystyka / 68
1.6.2. Wymagania norm odnośnie montażu linii napowietrznych / 70
1.6.2.1. Przewody / 70
1.6.2.2. Obostrzenia / 71
1.6.2.3. Skrzyżowania i zbliżenia / 72
1.6.3. Zasady eksploatacji linii napowietrznych / 73
1.6.3.1. Ogólne zasady eksploatacji linii / 73
1.6.3.2. Oględziny, przeglądy i remonty linii napowietrznych / 74
1.6.4. Zakres badań eksploatacyjnych linii napowietrznych / 74
1.7. Elektroenergetyczne linie kablowe / 76
1.7.1. Klasyfikacja i określenia / 76
1.7.2. Linie kablowe / 77
1.7.3. Zasady eksploatacji linii kablowych / 80
1.7.4. Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych / 84
1.7.4.1. Sprawdzenie ciągłości żył / 84
1.7.4.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej / 84
1.7.4.3. Próba napięciowa / 85
1.8. Instalacje elektryczne / 87
1.8.1. Rodzaje instalacji elektrycznych / 87
1.8.2. Elementy składowe instalacji / 87
1.8.3. Dobór i układanie przewodów w instalacjach / 88
1.8.3.1. Ogólne zasady doboru przewodów / 88
1.8.3.2. Sposoby układania przewodów w instalacjach / 91
1.8.4. Dobór zabezpieczeń przewodów / 94
1.8.5. Instalacje piorunochronne / 95
1.8.6. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych / 95
1.8.7. Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny / 97
1.8.8. Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych i piorunochronnych / 98
1.8.8.1. Ogólne wymagania ekspoloatacji / 98
1.8.8.2. Zalecenia odnośnie eksploatacji instalacji / 98
1.9. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej / 100
1.9.1. Podział i budowa kondensatorów elektroenergetycznych / 100
1.9.2. Wielkości znamionowe kondensatorów / 102
1.9.3. Zastosowanie kondensatorów do kompensacji mocy biernej / 102
1.9.4. Zabezpieczenia baterii kondensatorów / 104
1.9.5. Zasady eksploatacji / 105
1.10. Elektryczne urządzenia napędowe / 111
1.10.1. Rodzaje i charakterystyka urządzeń napędowych / 111
1.10.2. Rozruch i regulacja prędkości silników asynchronicznych / 113
1.10.3. Dobór silników do warunków pracy / 114
1.10.4. Zabezpieczenia silników / 115
1.10.5. Zasady eksploatacji silników / 116
1.10.5.1. Ogólne zasady eksploatacji silników / 116
1.10.5.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń napędowych / 117
1.10.6. Zakres badań eksploatacyjnych silników elektrycznych / 118
1.10.7. Badania i pomiary urządzeń napędowych / 120
1.10.7.1. Pomiar rezystancji uzwojeń silników / 120
1.10.7.2. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników / 120
1.10.7.3. Sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej / 121
1.11. Urządzenia oświetleniowe / 122
1.11.1. Określenia / 122
1.11.2. Wymagania oświetleniowe / 124
1.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych / 128
1.12. Urządzenia elektrotermiczne / 130
1.12.1.  Klasyfikacja urządzeń, metod i technologii elektrotermicznych / 130
1.12.2. Budowa i zasada działania wybranych urządzeń elektrotermicznych / 130
1.12.2.1. Urządzenia rezystancyjne (oporowe) / 130
1.12.2.2. Urządzenia elektrodowe / 131
1.12.2.3. Urządzenia łukowe / 131
1.12.2.4. Urządzenia indukcyjne / 132
1.12.3. Zasady eksploatacji urządzeń elektrotermicznych / 132
1.12.3.1. Ogólne zasady eksploatacji / 132
1.12.3.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna / 132
1.12.3.3. Przyjmowanie urządzeń elektrotermicznych do eksploatacji / 133
1.12.3.4. Zasady prowadzenia eksploatacji urządzeń elektrotermicznych / 133
1.12.4. Zakres badań technicznych urządzeń elektrotermicznych / 134
1.13. Spawarki i zgrzewarki / 136
1.13.1. Rodzaje i budowa / 136
1.13.2. Zgrzewarki elektryczne / 138
1.13.3. Zasady eksploatacji spawarek i zgrzewarek / 138
1.13.4. Badania i pomiary eksploatacyjne spawarek elektrycznych / 142
1.13.4.1. Pomiar rezystancji izolacji spawarek / 142
1.13.4.2. Pomiar rezystancji izolacji transformatorów zainstalowanych w spawarkach / 142
1.13.4.3. Pomiar napięcia biegu jałowego po stronie wtórnej spawarek i zgrzewarek / 143
1.13.4.4. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej / 143
1.14. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe / 145
1.14.1. Rodzaje, budowa i zasada działania prostowników / 145
1.14.2. Rodzaje i charakterystyka akumulatorów / 146
1.14.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych / 148
1.14.3.1. Ogólne zasady eksploatacji / 148
1.14.3.2. Zakres i terminy oględzin i przeglądów / 149
1.14.3.3. Ocena wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych / 150
1.14.4. Badania i pomiary urządzeń prostownikowych i akumulatorowych / 151
1.14.4.1. Pomiary urządzeń prostownikowych / 151
1.14.4.2. Pomiary urządzeń akumulatorowych / 151
1.15. Zespoły prądotwórcze / 153
1.15.1. Rodzaje, budowa i zasada działania / 153
1.15.2. Budowa zespołów prądotwórczych / 154
1.15.3. Podstawowe zasady eksploatacji / 155
1.15.4. Uruchomienie zespołu prądotwórczego / 156
1.15.5. Prowadzenie ruchu / 157
1.15.6. Zatrzymywanie zespołu prądotwórczego / 158
1.15.7. Środki ostrożności przy obsłudze zespołów prądotwórczych / 158
1.16. Urządzenia do elektrolizy / 160
1.16.1. Budowa i zasada działania urządzeń do elektrolizy / 160
1.16.2. Zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy / 162
1.16.2.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń do elektrolizy / 162
1.16.2.2. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń do elektrolizy / 164
1.17. Elektrofiltry / 166
1.17.1. Budowa i zasada działania / 166
1.17.2. Układ zasilający i sterowanie / 167
1.17.3. Wymagania dotyczące budowy elektrofiltrów / 167
1.17.4. Zasady eksploatacji elektrofiltrów / 169
1.18. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego / 172
1.18.1. Rodzaje sieci i elementy składowe sieci oświetlenia ulicznego / 172
1.18.2. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna oświetlenia ulicznego / 173
1.18.3. Przyjęcie do eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego nowego lub po remoncie / 174
1.18.4. Zakres prac planowych i awaryjnych / 174
1.18.5. Ogólne zasady prowadzenia eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego / 175
1.18.6. Zakres i terminy oględzin, przeglądów, prób i pomiarów urządzeń oświetlenia zewnętrznego oraz ich dokumentowanie / 176
1.19. Elektryczna sieć trakcyjna / 177
1.19.1. Rodzaje i budowa / 177
1.19.2. Zasady eksploatacji sieci trakcyjnych / 178
1.19.3. Uszkodzenia sieci trakcyjnej / 181
1.19.4. Prądy błądzące i ochrona urządzeń podziemnych / 183
1.19.5. Sieci komunikacji miejskiej / 185
1.20. Urządzenia energoelektroniczne / 187
1.20.1. Rodzaje i zastosowania urządzeń energoelektronicznych / 187
1.20.2. Budowa, elementy składowe i charakterystyka urządzeń energoelektronicznych / 187
1.20.3. Zabezpieczenia przetężeniowe i ziemnozwarciowe urządzeń energoelektronicznych / 189
1.20.4. Wpływ urządzeń energoelektronicznych na sieć zasilającą / 190
1.20.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach energoelektronicznych / 191
1.20.6. Zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych / 192
1.20.6.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energoelektronicznych / 192
1.20.6.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń energoelektronicznych / 193
1.20.6.3. Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych / 194
1.21. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym / 195
1.21.1. Klasyfikacja przestrzeni i stref zagrożenia wybuchowego / 195
1.21.2. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe Ex / 196
1.21.3. Zasady doboru urządzeń / 198
1.21.4. Zasady eksploatacji / 199
1.21.5. Oględziny i przeglądy / 200
1.22. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń / 204
1.22.1. Zakres stosowania i podział / 204
1.22.2. Pomiary w energetyce / 204
1.22.3. Automatyka elektroenergetyczna / 206
1.22.4. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń AKPiA w energetyce / 208
1.22.5. Automatyka przemysłowa / 210
1.22.6. Zasady ogólne eksploatacji urządzeń AKPiA wielkości nieelektrycznych / 211
1.22.7. Zasady szczegółowe eksploatacji urządzeń AKPiA wielkości nieelektrycznych / 211

2. Ochrona przeciwporażeniowa
2.1. Czynniki wpływające na stopień porażenia / 214
2.2. Ogólna charakterystyka środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach elektrycznych / 215
2.2.1. Zagrożenia porażeniowe / 215
2.2.2. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej / 215
2.3. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach do 1 kV / 216
2.3.1. Charakterystyka przepisów / 216
2.3.2. Układy sieciowe / 216
2.3.3. Przewody ochronne, neutralne i wyrównawcze / 218
2.3.4. Uziemienia robocze i ochronne / 219
2.3.5. Rodzaje ochron i środków ochrony / 221
2.3.6. Charakterystyka środków ochrony / 222
2.3.6.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) / 222
2.3.6.2. Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku pośrednim) / 223
2.4. Klasy ochronności / 233
2.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV / 235
2.5.1. Charakterystyka przepisów / 235
2.5.2. Środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu wyższym niż 1 kV / 235
2.6. Badania eksploatacyjne środków ochrony przeciwporażeniowej / 237
2.6.1. Ogólne zasady wykonywania badań / 237
2.6.2. Ramowe czasokresy badań eksploatacyjnych / 238
2.6.3. Protokoły z badań i pomiarów / 239
2.6.4. Zasady wykonywania badań i pomiarów eksploatacyjnych / 239
2.6.4.1. Badania i pomiary ochrony podstawowej / 239
2.6.4.2. Badania i pomiary ochrony przy uszkodzeniu / 240
2.6.4.3. Badania i pomiary eksploatacyjne w urządzeniach o napięciu powyżej  1 kV / 244

3. Zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
3.1. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń elektroenergetycznych / 247
3.1.1. Wprowadzenie / 247
3.1.2. Zasady racjonalnego użytkowania urządzeń / 247
3.2. Zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych / 248
3.2.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy / 248
3.2.2. Organizacja bezpiecznej pracy / 249
3.2.2.1. Rodzaje prac i formy wydawania poleceń / 249
3.2.2.2. Wydawanie, obieg i ewidencjowanie poleceń / 250
3.2.2.3. Kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji bezpiecznej pracy / 252
3.2.2.4. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy / 255
3.2.2.5. Zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne / 256
3.2.2.6. Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy obsłudze urządzeń / 257
3.2.3. Sprzęt ochronny / 259
3.2.3.1. Podział sprzętu ochronnego / 259
3.2.3.2. Zasady użytkowania sprzętu ochronnego / 260
3.2.3.3. Terminy badań okresowych sprzętu ochronnego / 260
3.2.4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej / 261
3.2.4.1. Ogólne zasady postępowania / 261
3.2.4.2. Uwolnienie porażonego spod działania napięcia / 261
3.2.4.3. Ocena stanu porażonego i czynności związane z udzielaniem pomocy przedlekarskiej / 262
3.2.5. Ochrona przeciwpożarowa / 265
3.2.5.1. Przyczyny powstawania pożarów w urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych / 265
3.2.5.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru / 265
3.2.5.3. Środki gaśnicze i sprzęt przeciwpożarowy / 266
Literatura / 268
Wykaz aktów prawnych powołanych w treści / 269
Wykaz tematyczny Polskich Norm / 270
Normy SEP / 276
Wykaz rysunków / 276
Wykaz tabel / 275