70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej

  • Dodaj recenzję:
  • 3173
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: praca zb. pod red. Jadwigi Fangrat
  • szt.
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł
70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej

rok wydania: 2015
ilość stron: 177
ISBN: 978-83-249-8397-1
oprawa: miękka

Opis
Monografię wydano jako pracę zbiorową z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Przedstawiono w niej kształtowanie się wysokiej pozycji ITB w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej w latach 1945-2015. Całość składa się z pięciu rozdziałów autorstwa dziesięciu osób – byłych i obecnych pracowników Instytutu. W rozdziale pierwszym Dyrektor ITB przestawił istotny wkład pracowników naukowych i technicznych Instytutu w rozwój polskiego i europejskiego budownictwa we wszystkich, często trudnych, okresach politycznych i gospodarczych. W rozdziale drugim zawarto wspomnienia pięciu poprzednich dyrektorów ITB. Każdy z nich przybliżył okres swojej kadencji, w szczególności rozwój bazy badawczej i struktury organizacyjnej, dostosowanie działalności Instytutu do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i potrzeb budownictwa oraz współpracy międzynarodowej. Kontynuacją tych wspomnień jest kolejny rozdział, w którym zawarto osobiste i subiektywne refleksje jednego z poprzednich dyrektorów, dotyczące pracowników Instytutu, wydarzeń, których był świadkiem oraz jego kariery zawodowej, jako pracownika naukowego, a następnie dyrektora Instytutu. W rozdziale czwartym reprezentanci młodszej generacji pracowników ITB ukazali rozwój swojej kariery naukowej i wsparcie, jakiego udzielił im Instytut – na przykład w pozyskaniu i prowadzeniu projektów badawczych, które pomagały w otrzymaniu doktoratu lub w wypełnianiu kryteriów potrzebnych do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego. Ostatni rozdział, najobszerniejszy, zawiera najważniejsze fakty z działalności ITB w latach 1945-2005 oraz szczegółowy opis ostatniego dziesięciolecia (2005-2015). Poruszono w nim kwestie dotyczące prac naukowych i rozwojowych oraz badawczo-usługowych, działalności laboratoryjnej i normalizacyjnej, współpracy z organizacjami polskimi i zagranicznymi oraz upowszechniania wiedzy wypracowanej w Instytucie. We wszystkich rodzajach działalności podkreślano najważniejsze zdarzenia świadczące o pozycji naukowej ITB w skali krajowej, regionalnej (europejskiej) i globalnej. W rozdziale zawarto także informacje na temat rozwoju kadry, inwestycji, finansów, uprawnień Instytutu i osiągnięć wybranych pracowników.

Spis treści
Streszczenie / 7
Summary / 8
Wykaz ważniejszych skrótów / 9
Przedmowa
Lesław BRUNARSKI, Jadwiga FANGRAT / 11
Foreword / 17
1. 70 lat ITB dla przyszłości budownictwa
Marcin M. KRUK / 23
2. Wspomnienia poprzednich dyrektorów Instytutu Techniki Budowlanej
Stanisław KUŚ / 31
Olgierd KORYCKI / 34
Stanisław M. WIERZBICKI / 37
Marek KAPROŃ / 39
Jan BOBROWICZ /  41
3. 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej. Ludzie i zdarzenia
Stanisław M. WIERZBICKI / 43
3.1. Wprowadzenie / 43
3.2. Lata 1945–1970 / 44
3.3. Lata 1971–1990 / 57
3.4. Lata 1990-2015 / 60
Bibliografia / 67
4. Kariera naukowa w ITB. Wyzwania i nadzieje
Marta KADELA, Agnieszka MICHALIK, Jacek NURZYŃSKI / 69
4.1. Wprowadzenie /  69
4.2. Specyfika ITB / 70
4.3. Spojrzenie młodego inżyniera Agnieszki Michalik / 72
4.4. Spojrzenie doktora Marty Kadeli / 76
4.5. Spojrzenie profesora Jacka Nurzyńskiego /  81
4.6. Podsumowanie / 87
Bibliografia / 88
5. Działalność Instytutu Techniki Budowlanej w latach 1945–2015
Roman GAJOWNIK / 91
5.1. Ogólna charakterystyka działalności / 91
5.2. Prace naukowe i rozwojowe / 104
5.3. Prace badawczo-usługowe / 127
5.4. Działalność laboratoriów badawczych / 134
5.5. Działalność normalizacyjna / 137
5.6. Współpraca krajowa / 141
5.7. Współpraca międzynarodowa / 144
5.8. Upowszechnianie i transfer wiedzy / 155
5.9. Rada Naukowa / 165
5.10. Kadra /  168
5.11. Inwestycje / 170
5.12. Finanse /  171
5.13. Informatyzacja Instytutu /  172
5.14. Zintegrowany system zarządzania jakością / 174
Bibliografia / 177