Prace Naukowe ITB

Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 "Projektowanie konstrukcji murowych" Komentarz naukowo-badawczy do PN-EN 1996-1-1:2008, PN-EN 1996-2:2008 i PN-EN 1996-3:2008 Tom 1 i Tom 2

Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 "Projektowanie konstrukcji murowych" Komentarz nau...

100,00 zł
Do koszyka