72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4984
  • Producent: Wiedza i Praktyka

  • szt.
  • Cena netto: 132,38 zł 139,00 zł

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-8276-684-4
ilość stron: 152
format: 16x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.