Analiza rynku - wybrane zagadnienia na przykładzie rynku spożywczego

  • Dodaj recenzję:
  • 4845
  • Producent: SGGW
  • Autor: Aleksandra Wicka, Wioleta Sobczak
  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Analiza rynku - wybrane zagadnienia na przykładzie rynku spożywczego

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-8237-034-8
ilość stron: 125
format: B5
oprawa: miękka

Spis treści

Wstęp / 5

1. Od danych do wiedzy / 7
1.1. Dane, informacja, wiedza – czy to, to samo? / 7
1.2. Projektowanie procesu badawczego / 12
1.3. Źródła danych i metody ich zbierania / 18
1.4. Metody analizy danych wtórnych i pierwotnych – wybrane wzory i przykłady zastosowania / 23
1.5. Prezentowanie wyników badań / 35

2. Popyt i czynniki go kształtujące / 45
Co to jest popyt? / 45
2.1. Cena jako czynnik wpływający na popyt (prawa, elastyczności, przykłady) / 52
2.2. Badanie wpływu dochodu na popyt (prawa, elastyczności, przykłady) /58
2.3. Czynniki pozaekonomiczne wpływające na popyt / 62
2.4. Zróżnicowanie popytu w gospodarstwach domowych / 63

3. Podaż w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym / 71
3.1. Co to jest podaż? / 71
3.2. Cenowa elastyczność podaży i jej determinanty / 74
3.3. Pojemność rynku i wskaźnik zaspokojenia popytu / 77
3.4. Badanie struktury sektora producentów / 82
3.5. Zróżnicowanie przestrzenne produkcji / 92

4. Ceny i metody ich ustalania / 101
4.1. Rodzaje cen na różnych szczeblach obrotu towarowego / 101
4.2. Kształtowanie się cen produktów rolnych / 103
4.3. Źródła informacji o cenach produktów rolno-spożywczych / 108
4.4. Badanie zmienności cen w czasie / 111
4.5. Badanie relacji cen / 117
Bibliografia / 121