Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

  • Dodaj recenzję:
  • 4012
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  • Autor: Adrian Różański
  • Cena netto: 41,90 zł 44,00 zł

Analiza wieloskalowa charakterystyki cieplnej wielofazowego ośrodka gruntowego

rok wydania: 2018
ilość stron: 240
ISBN: 978-83-7493-042-0
oprawa: miękka

Opis

W monografii przedstawiono zastosowanie wybranych technik homogenizacji do oceny makroskopowej przewodności cieplnej gruntu jako ośrodka wielofazowego. Zaprezentowane zagadnienia są niezwykle istotne ze względu na stosowanie nowoczesnych rozwiązań w budownictwie, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z ośrodka gruntowego. Dotyczą one sformułowania technik obliczeniowych umożliwiających uzyskanie poprawnych predykcji przewodności cieplnej gruntu w różnych skalach obserwacji. Sformułowano metody pozwalające na poprawne szacowanie wartości przewodności cieplnej szkieletu gruntowego, gruntu nasyconego oraz częściowo nasyconego ośrodka gruntowego. Analizy są prowadzone w ramach dwóch metodologicznie różnych podejść, tj. w ujęciu analitycznej i obliczeniowej mikromechaniki. Oprócz nowych elementów poznawczych i oryginalnych technik obliczeniowych w pracy zawarto również ważne aspekty praktyczne, m.in.: wytyczne dotyczące przeprowadzania oraz interpretacji pomiarów przewodności cieplnej gruntów oraz serię nomogramów służących do określania wartości przewodności cieplnej szkieletu gruntowego.


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl