Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

  • Dodaj recenzję:
  • 2881
  • Producent: WKŁ
  • Autor: praca zbiorowa pod red. Józef Judycki
  • szt.
  • Cena netto: 109,52 zł 115,00 zł

Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 452
rysunki: 217
tablice: 226
ISBN: 978-83-206-1928-7
oprawa: miękka

Opis
Poradnik wyjaśniający zasady weryfikacji obliczeń zawartych w nowym katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2013 roku dostosowanym do współczesnych technologii i materiałów, zwiększonego obciążenia dróg przez ruch drogowy, zmienionych sposobów wzmacniania podłoża, recyklingu materiałów drogowych, ujednoliconego nazewnictwa warstw konstrukcji nawierzchni oraz nowych metod obliczeń konstrukcji nawierzchni. W książce zawarto również porównanie katalogów typowych nawierzchni z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii z katalogiem polskim.
Odbiorcy: inżynierowie-projektanci dróg, pracownicy służb utrzymania dróg oraz studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni o specjalności budowa i utrzymanie dróg.

Spis treści
Zespól autorski
Redakcja naukowa Józef Judycki
Przedmowa Józef Judycki
1. Wprowadzenie Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
2. Schemat i terminologia warstw konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz ulepszonego podłoża Józef Judycki, Piotr Jaskuła, Marek Pszczoła, Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki
 3. Porównanie wybranych europejskich katalogów typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Józef Judycki
4. Ruch projektowy Dawid Ryś, Józef Judycki, Piotr Jaskuła
5. Ulepszone podłoże gruntowe i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni  Marek Pszczoła, Jacek Alenowicz, Mariusz Jaczewski, Marcin Stienss, Józef Judycki
6. Analiza kryteriów zmęczeniowych do opracowania nowego katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
7. Określenie temperatury ekwiwalentnej do projektowania konstrukcji nawierzchni w Polsce Marek Pszczoła, Dawid Ryś, Józef Judycki, Mariusz Jaczewski
8. Materiały stosowane w Polsce w konstrukcjach nawierzchni podatnych i półsztywnych Bohdan Dołżycki, Piotr Jaskuła
9. Metody zapobiegania powstawaniu spękań odbitych Jacek Alenowicz
10. Obliczenia górnych warstw konstrukcji nawierzchni Piotr Jaskuła, Józef Judycki
11. Indywidualne projektowanie nawierzchni Bohdan Dołżycki, Józef Judycki, Piotr Jaskuła