Architektura muzą malarstwa. Motywy formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery

  • Dodaj recenzję:
  • 2185
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
  • Autor: Iwona Zuziak
  • Cena netto: 37,00 zł 38,85 zł
Architektura muzą malarstwa. Motywy formy architektonicznej w malarstwie europejskim nowej ery, Iwona Zuziak, rok: 2009, ISBN: 978-83-7242-506-5, okładka miękka, liczba stron: 215, format: 22×19, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Temat inspirowania wyobraźni malarzy dziełami i wyobraźnią architektów jest słabo penetrowany przez badaczy, a podstawowe dzieła z tego zakresu dotyczą ogólnych opracowań z dziedziny samej historii sztuki. Książka, dając odpowiedź na pytania dotyczące przenikania się zjawisk zarówno w warstwie percepcji wizualnej, jak i samej psychologicznej motywacji działania, jest opracowaniem, w którym omówienie dzieł nie ma charakteru akademickiej analizy zawierajacej ścisłą klasyfikację tych prac. Mogłoby to bowiem, według autorki, nieco zagubić sam sens wartości dzieła sztuki jako efektu kreatywności człowieka. Praca zawiera próbę odpowiedzi na zasadniczą kwestię - jaką siłę wzajemnego oddziaływania, w cyklach kulturowych i poza ich ramami czasowymi, mają na siebie wszelkie dziedziny i na ile w sztuce europejskiej nowej ery architektura i malarstwo nawzajem czerpały z siebie oraz czy pojęcie mimesis ma swoje odniesienie w architekturze, a także czy koncepcja dzieła sztuki może mieć pełną autonomię? Te i wiele innych pytań zrodziły u autorki potrzebę szukania opdowiedzi w samych dziełach, głównie malarskich.