Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 5325
 • Producent: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
 • Autor: Joanna Borowczyk
 • Rok wydania: 2018
 • ISBN: 978-83-7283-932-9

 • szt.
 • Cena netto: 67,05 zł 70,40 zł
 • Niedostępny

Architektura powojennych szpitali Łodzi na tle uwarunkowań epoki

rok wydania: 2018
ilość stron: 281
ISBN 978-83-7283-932-9
format: B5
oprawa: miękka

Opis
Monografia wprowadza nas w architekturę powojennych szpitali, którą urbaniści i architekci zastali po II wojnie światowej. Autorka przeprowadza głębszą analizę przeobrażenia szpitali w latach 1945-1989, wykorzystując bardzo ciekawe materiały zaczerpnięte z instytucji naukowych, bibliotek, archiwów i muzeów. Publikacja zawiera bardzo wiele unikatowych modeli, szkiców oraz planów omawianych w książce inwestycji.

 

Spis treści

I WSTĘP: NIEZBADANE DZIEDZICTWO POWOJENNEJ ŁODZI / 9

II UWARUNKOWANIA PROJEKTOWO-REALIZACYJNE SZPITALI EPOKI PRL / 19

 1. Międzynarodowe trendy projektowe w budownictwie szpitalnym XX wieku / 20
 2. Polityka planowania przestrzennego w Polsce Ludowej / 27
 3. Architektura polska w latach 1945-1989 / 29
 4. Rozwój budownictwa szpitalnego epoki PRL / 39

III ROZWÓJ BUDOWNICTWA SZPITALNEGO ŁODZI NA TLE PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MIASTA / 75

 1. Łódź przed wybuchem II wojny światowej i pod okupacją niemiecką / 76
 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna Łodzi II połowy lat 40 / 87
 3. Łódź w dobie realizmu socjalistycznego / 93
 4. Przekształcenia Łodzi w latach 1956-1970 – nowe perspektywy / 103
 5. Rozwój stolicy łódzkiej aglomeracji i jej problemy w latach 1971-1989 / 110

IV ŁÓDZKIE OBIEKTY SZPITALNE LAT 1945-1989 119

 1. Budownictwo szpitalne Łodzi w latach 1945-1948 / 128
 2. Budownictwo szpitalne Łodzi w latach 1949-1955 / 129
 3. Budownictwo szpitalne Łodzi w latach 1956-1970 / 165
 4. Budownictwo szpitalne Łodzi w latach 1971-1989 / 179

V WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY ARCHITEKTURY ŁÓDZKICH SZPITALI Z LAT 1945-1989 / 219

VI ZAKOŃCZENIE: ŹRÓDŁA, REALIZACJE, PERSPEKTYWY / 229

VII ANEKSY / 243

 1. Architekci łódzkich szpitali lat 1945-1989 / 244
 2. Szpitale o ponadlokalnej randze zrealizowane w Łodzi latach 1945-19892 / 46
 3. Typologia układów funkcjonalno-przestrzennych łódzkich szpitali PRL / 247
 4. Wstępna selekcja przeznaczonych do ochrony szpitali realizowanych w Łodzi w latach 1945-1989 / 250

VIII SUMMARY / 251

IX ŹRÓDŁA ILUSTRACJI / 255

X ŹRÓDŁA ARCHIWALNE I BIBLIOGRAFIA / 263