Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

  • Dodaj recenzję:
  • 3447
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Damian Piotr Muniak
  • szt.
  • Cena netto: 103,81 zł 109,00 zł

Armatura regulacyjna w wodnych instalacjach grzewczych

rok wydania: 2017, wydanie pierwsze
ilość stron: 413
ISBN: 978-83-01-19176-4
format: 16,5x23,5cm
oprawa: miękka

Opis
Książka jest poświęcona zagadnieniom projektowym i obliczeniowym związanym z armaturą regulacyjną w wodnych instalacjach grzewczych.


Omówiono w niej:
• zagadnienia hydrauliczne w instalacjach grzewczych
• historię rozwoju grzejnikowych zaworów regulacyjnych
• typy, rodzaje, konstrukcje, przeznaczenia i zakresy stosowania zaworów regulacyjnych w instalacjach grzewczych
• charakterystyki regulacyjne oraz współpracę zaworu regulacyjnego z siecią przewodów w instalacji grzewczej
• zasady doboru zaworów regulacyjnych i parametrów ich pracy w instalacjach grzewczych
• wymogi prawne i normy, zarówno polskie, jak i międzynarodowe związane z omawianą problematyką

Cenną zaletą książki są przykłady obliczeniowe dobrane w taki sposób, aby zobrazowaćomówione zagadnienia teoretyczne i jednocześnie przedstawić praktyczne aspekty ich realizacji.

Polecamy tę książkę studentom kształcącym się na kierunkach Inżynieria środowiska,Energetyka, Budownictwo i architektura i pokrewnych, oraz inżynierom projektującym instalacje grzewcze, a także osobom wykonującym je i nadzorującym ich eksploatację,jak również autorom programów komputerowych służących równoważeniu cieplnemu i hydraulicznemu instalacji grzewczych.

O autorze:
Dr inż. Damian Piotr Muniak jest adiunktem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Maszyni Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ogrzewnictwa i wentylacji, projektowania instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i ciepłowniczych,a także z zakresu zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz energochłonności budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W pracy zawodowej zajmuje się też projektowaniem instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej i chłodniczych, a także audytingiem i doradztwem techniczno-projektowym. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, zarówno w polskich czasopismach naukowych, jak i w tytułach zagranicznych, w tym w periodykach z listy JCR (Lista Filadelfijska). Jest autorem i współautorem kilku książek naukowych oraz podręczników akademickich oraz autorem nowej koncepcji obliczania autorytetu i analitycznej metody wymiarowania zaworów regulacyjnych. W swojej działalności naukowej skupia się na zagadnieniach równoważenia hydraulicznego oraz cieplno-hydraulicznego instalacji grzewczych, z uwzględnianiem statycznych i dynamicznych warunków pracy.