Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

  • Dodaj recenzję:
  • 4169
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Sławomir Bielecki
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 196
ISBN: 978-83-7814-920-0
oprawa: miękka

Spis treści
Spis ważniejszych oznaczeń / 7

1. Wprowadzenie / 9

2. Moc bierna jako pojęcie w teorii mocy / 13
2.1. Wstęp / 13
2.2. Podejście klasyczne / 14
2.3. Koncepcje określania mocy elektrycznych / 17
2.3.1. Powstanie teorii mocy obwodów elektrycznych / 17
2.3.2. Spojrzenie współczesne na koncepcję Budeanu / 18
2.3.3. Przykłady innych podejść opartych na koncepcji Budeanu / 23
2.3.4. Koncepcja Fryzego / 24
2.3.5. Inne koncepcje / 27
2.4. Analityczne prace porównawcze / 32
2.5. Wnioski / 36

3. Moc bierna jako przedmiot prawa gospodarczego / 39
3.1. Wstęp / 39
3.2. Pojęcie mocy biernej w prawie polskim i europejskim / 39
3.3. Opłaty za użytkowanie mocy biernej – przykłady z krajów europejskich / 41
3.4. Opłaty za energię bierną w Polsce / 43
3.4.1. Obowiązująca formuła rozliczeń / 43
3.4.2. Analiza krajowego mechanizmu opłat za energię bierną / 45
3.4.3. Przykład obliczeniowy – opłaty za energię bierną w Polsce i Krajach Bałtyckich / 53
3.4.4. Wnioski / 58

4. Moc bierna jako zagadnienie w problematyce efektywności energetycznej / 61
4.1. Wstęp / 61
4.2. Kontekst zagadnienia / 61
4.2.1. Geneza / 61
4.2.2. Przedstawienie problematyki w literaturze / 63
4.2.3. Pojęcie energetycznego równoważnika mocy biernej / 69
4.2.4. Zastosowania energetycznego równoważnika mocy biernej / 75
4.2.5. Propozycja metody wyznaczania przyrostu strat / 80
4.2.6. Wnioski / 87
4.3. Stosowane metody określania strat powodowanych przez obciążenie mocą bierną / 89
4.4. Propozycja metod / 90
4.4.1. Metoda mocy zwarciowej / 91
4.4.2. Metoda spadku napięcia / 97
4.4.3. Porównanie metod / 101
4.4.4. Przykłady / 102
4.5. Koszty ponoszone z tytułu opłat za energię bierną a koszty strat energii czynnej w sieci elektroenergetycznej / 105
4.5.1. Analiza 105
4.5.2. Wnioski / 108

5. Moc bierna jako wielkość użytkowa 109
5.1. Wstęp 109
5.2. Użytkownicy mocy biernej – aspekty wybrane 110
5.2.1. Zapotrzebowanie na poziomie systemu 112
5.2.2. Transformatory jako odbiory mocy biernej / 112
5.2.3. Przykłady maszyn i pieców elektrycznych / 114
5.2.4. Oświetlenie 117
5.2.5. Weryfikacja hipotezy o rozkładzie normalnym zapotrzebowania na moc bierną 117
5.2.6. Zagadnienie zapotrzebowania na moc bierną pojemnościową / 120
5.2.7. Potencjał i możliwości regulacyjne jednostek rozproszonych 123
5.3. Moc bierna i elektromobilność / 132
5.3.1. Usługa V2G / 132
5.3.2. V2G i dostarczanie mocy biernej – przegląd literatury / 134
5.3.3. Regulacja mocy biernej przez PEV a kwestie ekonomiczne 138
5.3.4. Możliwości techniczne i model matematyczny 141
5.4. Zadanie optymalizacji gospodarki zasobami mocy biernej 147
5.4.1. Temat RPP w literaturze przedmiotu / 148
5.4.2. Temat OCP 149
5.4.3. Temat ORP-Compensation 152
5.4.4. Temat ORPF i ORPD 153
5.5. Kwestie zarządzania mocą bierną / 156
5.5.1. Istota zarządzania Q 157
5.5.2. Ilustracja obliczeniowa 160
5.5.3. Konkluzje 165
5.6. Podsumowanie 166

6. Wnioski końcowe / 169

Bibliografia / 175
Streszczenie / 194
Summary / 195


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl