Audyty energetyczne - zastosowanie, wymagania, metody wykonania + Suplement na dzień 28 lutego 2023 r

  • Dodaj recenzję:
    (Zobacz recenzje)
  • Kod: 4884
  • Producent: Polcen
  • Autor: dr. inż. Maciej Robakiewicz

  • szt.
  • Cena netto: 136,19 zł 143,00 zł

Audyty energetyczne - zastosowanie, wymagania, metody wykonania + Suplement na dzień: 28 lutego 2023 r

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-64795-71-8
ilość stron: 400
format: B5

Opis Wydawcy:

Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, nawet tych starszych, będą obowiązkowe od kwietnia 2023. 

Tematem książki są:

- audyty dla termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł ciepła i sieci cieplnych,
- audyty remontowe,
- audyty efektywności energetycznej,
- audyty energetyczne przedsiębiorstw,
- świadectwa (certyfikaty) energetyczne budynków,
- systemy zarządzania energią.

W publikacji omówiono ich zastosowania, wymagania i metody sporządzania, a także zasady wykonywania obliczeń dotyczących ochrony cieplnej budynków, zapotrzebowania na energię oraz efektów przedsięwzięć – poparte licznymi przykładami.

W książce przedstawiono metody poprawy cech energetycznych budynków oraz przykłady audytu energetycznego budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego, a także audytu efektywności energetycznej.

Książka może być podręcznikiem dla osób przygotowujących się do sporządzania audytów, poradnikiem dla audytorów energetycznych, jak również źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych problemami efektywności energetycznej.

Autorem książki jest dr inż. Maciej Robakiewicz – znany specjalista w dziedzinie zagadnień efektywności energetycznej, autor wielu publikacji z tej dziedziny.

Książka zawiera ok. 100 tabel, 25 rysunków i liczne przykłady obliczeń. Na końcu publikacji zamieszczono wykaz wszystkich materiałów graficznych.

 

Spis treści
Przedmowa / 11

Rozdział 1. Audyty energetyczne – podstawy / 13
1.1. Czym jest audyt energetyczny i jakie ma zadanie / 13
1.2. Audyty w przepisach prawnych / 14
1.3. Ogólna metodyka sporządzania audytów energetycznych / 16
1.4. Norma PN-EN 16247 – procedury audytów / 20
1.5. Wykonawcy audytów – audytorzy energetyczni / 25


Rozdział 2. Audyty dla termomodernizacji / 29
2.1. System wspierania termomodernizacji / 29
2.2. Audyty budynków / 32
2.3. Audyt lokalnego źródła ciepła / 52
2.4. Audyt lokalnej sieci ciepłowniczej / 61
2.5. Audyty w innych programach termomodernizacji / 65

Rozdział 3. Audyty remontowe / 67
3.1. Przepisy dotyczące wspierania przedsięwzięć remontowych / 67
3.2. Wymagania dotyczące audytu remontowego / 71
3.3. Opracowanie audytu remontowego / 72

Rozdział 4. Audyty efektywności energetycznej / 77
4.1. Ustawa o efektywności energetycznej. Obowiązek uzyskania oszczędności energii i system białych certyfikatów / 77
4.2. Sporządzanie audytów efektywności energetycznej / 90
4.3. Wytyczne sporządzania audytów w zależności od rodzaju przedsięwzięć / 106
4.4. Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej / 112
4.5. Audyt (ocena) efektywności energetycznej dostarczania ciepła / 116

Rozdział 5. Audyty energetyczne przedsiębiorstw / 121
5.1. Audyty energetyczne przedsiębiorstw w dyrektywie 2012/27/UE / 121
5.2. Audyty energetyczne przedsiębiorstw w Polsce / 122
5.3. Audyty energetyczne przedsiębiorstw – wymagania ustawy / 123
5.4. Audyty energetyczne przedsiębiorstw – realizacja / 125

Rozdział 6. System zarządzania energią / 135
6.1. System zarządzania energią – podstawy / 135
6.2. Norma PN-EN ISO 50001 / 136
6.3. Opracowanie systemu zarządzania energią / 139
6.4. Certyfikacja systemu zarządzania energią / 145

Rozdział 7. Obliczenia dotyczące ochrony cieplnej budynków / 147
7.1. Ochrona cieplna budynków / 147
7.2. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła / 154
7.3. Współczynnik przenikania przegród stykających się z gruntem / 159
7.4. Współczynniki przenikania ciepła U dla okien / 164
7.5. Możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych / 169
7.6. Określenie wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego / 170
7.7. Współczynnik przenoszenia ciepła / 175

Rozdział 8. Zapotrzebowanie na energię i moc / 183
8.1. Energia użytkowa, końcowa i pierwotna / 183
8.2. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji / 186
8.3. Obliczanie zapotrzebowania na energię według normy PN-EN ISO 13790 / 203
8.4. Zapotrzebowanie na moc dla ogrzewania i wentylacji / 209
8.5. Zapotrzebowanie energii i mocy na przygotowanie c.w.u / 217
8.6. Zapotrzebowanie energii na chłodzenie / 222
8.7. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby oświetlenia wbudowanego / 227
8.8. Zapotrzebowanie ciepła w budynkach według roku oddania ich do użytkowania / 231

Rozdział 9. Obliczanie efektów przedsięwzięć / 233
9.1. Obliczanie efektów energetycznych / 233
9.2. Obliczanie efektów ekonomicznych / 236
9.3. Obliczanie efektów ekologicznych / 240

Rozdział 10. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / 249
10.1. Ogólne zasady / 249
10.2. Zasady organizacyjne systemu świadectw energetycznych / 251
10.3. Metoda obliczeniowa wyznaczania charakterystyki energetycznej dla budynków lub części budynków / 252
10.4. Określanie charakterystyki energetycznej budynku na podstawie faktycznie zużytych ilości energii (metoda zużyciowa) / 262

Załącznik 1. Wymagania dla budynków w zakresie ochrony cieplnej / 269
1.1. Obliczeniowe temperatury wewnętrzne / 269
1.2. Obliczeniowe temperatury zewnętrzne / 271
1.3. Ogólne wymagania w zakresie ochrony cieplnej / 272
1.4. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii (według załącznika 2 do [1]) / 275

Załącznik 2. Metody poprawy cech energetycznych budynku 283
2.1. Ogólne zasady / 283
2.2. Ocieplenie budynku / 284
2.3. Modernizacja systemu grzewczego / 291
2.4. Modernizacja systemu wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia / 299
2.5. Modernizacja systemu zaopatrzenia w c.w.u / 304
2.6. Modernizacja oświetlenia / 306
2.7. Wykorzystanie OZE i kogeneracji / 308

Załącznik 3. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego / 315

Załącznik 4. Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego / 349

Załącznik 5. Makieta audytu efektywności energetycznej / 379

Wykaz rysunków / 391

Wykaz tabel / 393

 

Od księgarni technicznej:

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?
1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
• zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
• zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• wynajęty.
Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku (obowiązek ten funkcjonuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane).