AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych

  • Dodaj recenzję:
  • 2001
  • Producent: WNT
  • Autor: Grzegorz Bobkowski, Witold Biały
  • Cena netto: 45,00 zł 49,35 zł 47,25 zł
AutoCAD 2004 i AutoCAD Mechanical 2004 w zagadnieniach technicznych, Grzegorz Bobkowski, Witold Biały, rok: 2004, ISBN: 83-204-2986-2, liczba stron: 150, format: 185 x 235, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT

Książka stanowi zwięzłą instrukcję obsługi programu wspomagającego zapis konstrukcji elementów maszyn. Na wstępie krótko omówiono możliwości komputerowego wspomagania w działalności technicznej (przy sporządzaniu dokumentacji technicznej, w obliczeniach inżynierskich, procesach wytwarzania i eksploatacji maszyn) przy użyciu najczęściej spotykanych systemów CAD/CAE/CAM/CAMM. Następnie przedstawiono cechy i zalety oprogramowania AutoCADŽ Mechanical, zwracając szczególną uwagę na zawarte w tym programie bogate biblioteki elementów znormalizowanych w normach ISO, DIN, ANSI, PN, jak również na możliwość wykonania obliczeń inżynierskich np. wałów maszynowych, połączeń śrubowych, sprężyn czy krzywek. W ostatniej, zasadniczej części książki omówiono sposób korzystania z pakietu AutoCADŽ i jego możliwości w zakresie tworzenia rysunków technicznych jako formy zapisu obiektów rzeczywistych. Cenne uzupełnienie opracowania stanowi płyta CD z wersją testową oprogramowania AutoCADŽ Mechanical 2004 PL. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni technicznych. 

Spis treści:
Rozdział
1.Wstęp
1.1. Proces zaspokajania potrzeb
1.2. Podział systemów wspomagania poszczególnych stadiów procesu zaspakajania potrzeb
1.2.1. Oprogramowanie CAD
1.2.1.1. Projektowanie płaskie (2D)
1.2.1.2. Projektowanie przestrzenne (3D)
1.2.2. Oprogramowanie CAE
1.2.3. Oprogramowanie CAM
1.2.4. Oprogramowanie CAMM 
Rozdział 2. AutoCAD 2004 – materiały do ćwiczeń praktycznych 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Tworzenie rysunków
2.2.1. Narzędzia rysunkowe
2.2.1.1. Polecenie Linia
2.2.1.2. Polecenie Multilinia
2.2.1.3. Polecenie Prosta
2.2.1.4. Polecenie Polilinia
2.2.1.5. Polecenie Okrąg
2.2.1.6. Polecenie Łuk
2.2.1.7. Polecenie Elipsa
2.2.1.8. Polecenie Splajn
2.2.1.9. Polecenie Wielobok
2.2.1.10. Polecenie Prostokąt
2.2.1.11. Polecenie Utwórz blok
2.2.1.12. Polecenie Tekst
2.2.1.13. Kreskowanie, wypełnianie obszarów, styl kreskowania
2.2.2. Narzędzia modyfikacyjne
2.2.2.1. Wymaż
2.2.2.2. Kopiuj obiekt
2.2.2.3. Przesuń
2.2.2.4. Obrót
2.2.2.5. Lustro
2.2.2.6. Odsuń
2.2.2.7. Szyk
2.2.2.8. Utnij
2.2.2.9. Wydłuż
2.2.2.10. Przedłuż
2.2.2.11. Rozciągnij
2.2.2.12. Przerwij
2.2.2.13. Skala
2.2.2.14. Fazuj
2.2.2.15. Zaokrągl
2.2.2.16. Rozbij
2.3. Rysowanie precyzyjne
2.4. Wymiarowanie
2.4.1. Wymiarowanie liniowe
2.4.2. Wymiarowanie szeregowe
2.4.3. Wymiarowanie do bazy
2.4.4. Wymiar normalny
2.4.5. Szybkie wymiarowanie
2.4.6. Wymiarowanie okręgów i łuków
2.4.7. Wymiarowanie średnicy
2.4.8. Zaznaczanie środka okręgu lub łuku
2.4.9. Wymiarowanie kątów
2.4.10. Szybka linia odniesienia
2.4.11. Tolerancje
2.5. Edycja wymiarów i tekstu wymiarowego
2.5.1. Edycja wymiaru
2.5.2. Edycja tekstu wymiarowego
2.6. Linie
2.7. Warstwy
2.8. Cechy
2.9. Wydruki
2.10. Ustawienia własne
2.10.1. Zmiany ustawień interfejsu użytkownika
2.10.2. Zmiany stylu wymiarowania
2.10.3. Zmiany stylu tekstu
2.10.4. Zmiany i modyfikacje ikonowych pasków narzędzi
2.11. Praca z szablonami
Rozdział 3. AutoCAD Mechanical 2004 – zwiększenie produktywności w projektowaniu technicznym
3.1. Podstawowe różnice między programami AutoCAD i AutoCAD Mechanical 2004 
3.2. Narzędzia programu AutoCAD Mechanical przeznaczone do projektowania mechanicznego
3.2.1. Ikony grupy AutoCAD Mechanical: Projekt 
3.2.2. .Ikony grupy AutoCAD Mechanical: Pomoc
3.2.3. Ikony grupy AutoCAD Mechanical: Opis
3.2.4. Ikony grupy AutoCAD Mechanical: Zasób
3.2.5. Porównanie funkcjonalności programów AutoCAD i AutoCAD Mechanical
Literatura
Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl