B7/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5087
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Iwona Gałąska, Anna Goliszek, Małgorzata Prokop

  • szt.
  • Cena netto: 30,00 zł 31,50 zł

B7/2023 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

rok wydania: 2023, wydanie poprawione i uzupełnione
ISBN: 978-83-249-8641-5
ilość stron: 22
oprawa: miękka

Opis

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowywania: opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót (wymaganych w projektach budowlanych), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia (wymaganych w zamówieniach publicznych) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

Spis treści

Przedmowa / 5

1. Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres stosowania / 7
1.2. Terminy i określenia / 7
1.3. Rodzaje wykładzin / 8
1.4. Dokumentacja robót wykładzinowych / 8

2. Materiały do wykonywania posadzek / 9
2.1. Wykładziny / 9
2.2. Kleje / 10
2.3. Listwy cokołowe / 10

3. Sprzęt i narzędzia / 16

4. Warunki przystąpienia do robót / 16
4.1. Podłoża pod wykładziny / 16
4.2. Prace przygotowawcze / 18

5. Wykonywanie posadzek / 18
5.1. Wymagania dotyczące wykonania posadzek / 18
5.2. Kontrola wykonania posadzek / 19

6. Odbiór posadzek / 20

7. Konserwacja posadzek / 21

Bibliografia / 21