Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających

  • Dodaj recenzję:
  • 4548
  • Producent: Instytut Spawalnictwa
  • Autor: Janusz Czuchryj
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Badania radiograficzne - zestaw pytań sprawdzających

rok wydania: 2005
ilość stron: 87
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Opracowanie przeznaczone jest dla kandydatów badań radiograficznych planujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów według wymagań normy PN-EN 473 oraz dla przemysłowych operatorów aparatury do badań radiograficznych. Opracowanie może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym lub metalurgicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w dziedzinie spawalnictwa przy zastosowaniu badan radiograficznych.

Spis treści

1. Wprowadzenie / 5
2. Pytania sprawdzające wiedzę w zakresie pierwszego stopnia kwalifikacji - RT1 / 6
3. Odpowiedzi na pytania w zakresie - RT1 / 43
4. Pytania sprawdzające wiedzę w zakresie drugiego stopnia kwalifikacji - RT2 / 44
5. Odpowiedzi na pytania w zakresie - RT2 / 86
6. Literatura / 87