Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4943
  • Producent: Kabe
  • Autor: Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora, Łukasz Rawicki

  • szt.
  • Cena netto: 55,24 zł 58,00 zł

Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-65382-92-4
ilość stron: 294
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce w sposób przystępny, a jednocześnie wyczerpujący zostały omówione podstawy i realizacje badań ultradźwiękowych w odniesieniu do połączeń spawanych i zgrzewanych oraz do odlewów i odkuwek.

Adresatami książki są laboranci, szefowie laboratoriów i inne osoby związane z badaniami ultradźwiękowymi.

Książka może być też cenną pomocą dla uczniów techników i studentów wyższych uczelni technicznych o odpowiednich kierunkach.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości

3. Charakterystyka złączy spawanych, odlewów i odkuwek
3.1. Charakterystyka złączy spawanych
3.2. Charakterystyka odlewów
3.3. Charakterystyka odkuwek

4. Wykaz symboli i pojęć stosowanych w badaniach ultradźwiękowych

5. Podstawy badań ultradźwiękowych
5.1. Wybrane zagadnienia z matematyki
5.1.1. Planimetria-równość kątów
5.1.2. Trygonometria płaska
5.1.3. Zapisy potęgowe liczb oraz twierdzenie o logarytmach
5.2. Podstawy fizyczne badań ultradźwiękowych oraz własności akustyczne materiałów
5.2.1. Jednostki stosowane w akustyce i badaniach ultradźwiękowych
5.2.2. Definicja fali ultradźwiękowej
5.2.3. Rodzaje fal ultradźwiękowych
5.2.4. Wytwarzanie fal ultradźwiękowych
5.2.5. Własności wiązki fal ultradźwiękowych i zjawiska zachodzące na granicy ośrodków
5.2.5.1. Pole bliskie, strefa przejściowa i pole dalekie
5.2.5.2. Kąt rozbieżności wiązki i szerokość wiązki
5.2.5.3. Granica środków
5.2.5.4. Zjawiska na granicy środków
5.3. Tłumienie fal ultradźwiękowych

6. Urządzenia i środki do badań ultradźwiękowych
6.1. Defektoskopy ultradźwiękowe
6.2. Głowice ultradźwiękowe
6.3. Przewody elektryczne
6.4. Próbki odniesienia
6.5. Środki sprzęgające

7. Podstawowe techniki badań ultradźwiękowych
7.1. Technika echa
7.2. Technika przepuszczania (cienia)
7.3. Technika rezonansu

8. Zasady ogólne badań ultradźwiękowych
8.1. Plan badania
8.2. Przygotowanie powierzchni
8.3. Wybór obszarów badania
8.4. Technika badania
8.5. Dobór rodzaju i częstotliwości głowicy
8.6. Dobór przetwornika głowicy
8.7. Dobór i nastawa czułości badania
8.8. Sposób prowadzenia głowicy
8.9. Dokumentacja badania
8.10. Kontrola parametrów głowic i defektoskopu
8.11. Uwzględnienie krzywizny reflektora odniesienia przy posługiwaniu się wykresem DGS
8.12. Bhp w badaniach ultradźwiękowych
8.12.1. Zagrożenia hałasem ultradźwiękowym
8.12.2. Ochrona przeciwporażeniowa prądem elektrycznym, jej zakres i ratowanie porażonych prądem
8.12.3. Zasady bhp przy wykonywaniu badań

9. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek według obowiązujących norm
9.1. Badania ultradźwiękowe płaskich wyrobów stalowych według wymagań normy PN-EN 10160
9.1.1. Zasady badania płaskich wyrobów stalowych
9.1.1.1. Badanie korpusu wyrobu płaskiego
9.1.1.2. Badanie obrzeży wyrobu płaskiego
9.1.2. Określenie powierzchni niezgodności
9.1.2.1. Badanie korpusu wyrobu płaskiego
9.1.2.2. Badanie obrzeży wyrobu płaskiego
9.1.3. Kryteria akceptacji wskazań od niezgodności uzyskanych podczas badania wyrobów płaskich
9.1.4. Sprawozdanie z badań
9.2. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych według wymagań normy PN-EN ISO 17640
9.2.1. Zasady ogólne
9.2.2. Kwalifikacje personelu
9.2.3. Wyposażenie, parametry badania ultradźwiękowego
9.2.4. Badanie niezgodności spawalniczych prostopadłych do powierzchni badania
9.2.5. Położenie wskazań
9.2.6. Protokół badania
9.3. Ocena jakości złączy spawanych ze stali ferrytycznej na podstawie badań ultradźwiękowych
9.3.1. Poziomy akceptacji wskazań ultradźwiękowych według PN-EN ISO 11666
9.4. Badania ultradźwiękowe odlewów według wymagań normy PN-EN 12680-1
9.4.1. Poziomy akceptacji dla niezgodności płaskich zorientowanych na ogół prostopadle do badanych powierzchni
9.4.2. Zakres akceptacji dla niezgodności przestrzennych
9.4.3. Maksymalny dopuszczalny wymiar niezgodności w przypadku badania radiograficznego odlewu, przeprowadzanego jako badanie uzupełniające dla badania ultradźwiękowego
9.4.4. Przebieg badania ultradźwiękowego i poziomy nasilenia wskazań
9.4.5. Przebieg badania odlewu
9.4.6. Protokół z badań odlewów
9.5. Badania ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych według wymagań normy PN-EN 10228-3
9.5.1. Pisemna procedura badania
9.5.2. Aparatura i wyposażenie
9.5.3. Faza wytwarzania
9.5.4. Poziomy rejestracji i kryteria akceptacji
9.5.5. Sprawozdanie

10. Inne techniki badań ultradźwiękowych
10.1. Badania stali austenitycznych i materiałów różnorodnych
10.1.1. Wstęp
10.1.2. Niejednorodność struktury
10.1.3. Analiza stanu zagadnienia
10.2. Badania ultradźwiękowe osi pełnych
10.2.1. Wstęp
10.2.2. Techniki ultradźwiękowego badania osi pełnych
10.2.3. Półautomatyczne badania osi kolejowych
10.2.4. Technika Phased Array w badaniach osi kolejowych
10.2.5. Podsumowanie
10.3. Badania ultradźwiękowe techniką TOFD
10.3.1. Jak działa technika TOFD
10.3.2. Interpretacja wyników badania
10.3.3. Zalety metody TOFD
10.4. Badanie osi drążonych
10.4.1. Wstęp
10.4.2. Przebieg badania
10.5. Badania ultradźwiękowe szyn kolejowych
10.6. Badania ultradźwiękowe techniką PA

11. Wykaz norm wykorzystanych i związanych

12. Literatura