Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

  • Dodaj recenzję:
  • 2515
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Jan Krupa
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w energetyce cieplnej

rok wydania: 2019, wydanie siódme
ilość stron: 84
ISBN: 978-83-7394-646-0
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Książka dotyczy bezpieczeństwa technicznego urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło zwanych urządzeniami cieplno-mechanicznymi.

Opisane zostały m.in. zakres instrukcji eksploatacji oraz bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych, wymagania budowlane i techniczne odnośnie kotłowni, zakresy odpowiedzialności przy eksploatacji i remontach urządzeń, zasady prowadzenia prac na polecenie pisemne oraz zasady przygotowania miejsca pracy.

Książka przeznaczona jest dla pracowników służb BHP, jak również dla osób prowadzących eksploatację i sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (uprawnienia do eksploatacji) oraz pracowników kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

Książka została wzbogacona o pytania kontrolne wraz z odpowiedziami.

Spis treści

Wstęp / 5

1. Podstawowe pojęcia / 8
Pytania / 10

2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń / 11
Pytania / 12

3. Ogólne postanowienia bhp / 13
Pytania / 13

4. Instrukcje eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych / 14
Pytania / 19

5. Bezpieczna obsługa urządzeń cieplno-mechanicznych / 20
5.1. Zagrożenia na stanowisku obsługującego kocioł / 22
5.2. Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów / 22
5.3. Obsługa sieci cieplnych / 24
5.4. Obsługa turbin parowych / 24
5.5. Obsługa pomp, wentylatorów, dmuchaw i sprężarek / 25
5.6. Urządzenia do rozładunku, transportu i składowania paliw / 26
5.7. Składowisko węgla / 27
5.8. Rozładunek węgla / 28
Pytania / 29

6. Zakresy odpowiedzialności / 30
6.1. Dopuszczalne łączenia funkcji przy organizacji prac na polecenie / 34
6.2. Prace bez polecenia / 35
6.3. Prace na polecenie ustne / 36
6.4. Dopuszczenie do pracy / 37
6.5. Zakończenie pracy / 38
Pytania / 38

7. Prace na polecenie pisemne / 40
7.1. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia / 40
7.2. Wykaz urządzeń objętych pracami na polecenie pisemne / 42
7.3. Wydawanie poleceń pisemnych / 42
Pytania / 44

8. Przygotowanie miejsca pracy / 48
8.1. Ogólne zasady / 48
8.2. Urządzenia cieplno-mechaniczne oraz hydrotechniczne / 50
8.3. Zbiorniki, wnętrza urządzeń technicznych i inne niebezpieczne przestrzenie zamknięte / 52
8.4. Kanały i studzienki / 52
8.5. Urządzenia pomocnicze oraz nawęglania / 53
8.6. Wykonywanie pracy / 53
8.7. Przerwy w pracy / 56
8.8. Zakończenie pracy / 57
Pytania / 58

9. Organizacja prac wykonywanych przez firmy obce / 59
Pytania / 60

10. Postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami / 61
10.1. Działanie substancji chemicznych oraz ich mieszanin / 63
10.2. Środki chemiczne używane w procesie oczyszczania i korekty wód / 64
Pytania / 65

11. Laboratoria chemiczne / 66
11.1. Organizacja laboratorium / 67
11.2. Wyposażenie laboratorium / 67
11.3. Wymagania bhp / 67
11.4. Przechowywanie i postępowanie z substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi / 68
11.5. Warunki bezpiecznego poboru próbek wody i pary do analizy chemicznej / 69
11.6. Warunki bezpiecznego poboru próbek i wykonywania analiz gazów / 70
Pytania / 70

12. Uwagi końcowe / 71
Pytania / 71

13. Zbiorcze zestawienie pytań i odpowiedzi / 72

Bibliografia / 83


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl