Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • 681
  • Producent: SEP COSIW
  • Autor: Krzysztof Sałasiński
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 złBezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej
ebook PDF

 

 

rok wydania: 2008, wydanie drugie poprawione i uzupełnione

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 2,28 MB
ilość stron: 56
ISBN: 978-83-89008-75-6

Książka zawiera podstawowe informacje i wskazania dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa elektrycznego w zakładach opieki zdrowotnej. W szczególności odnosi się do tych pomieszczeń, gdzie na skutek stosowanych procedur medycznych, zagrożenia elektryczne występują szczególnie wyraźnie. Podawane zalecenia dotyczą w pierwszym rzędzie pacjentów (zarówno ludzi jak i zwierząt), gdyż w przeciwieństwie do "białego personelu", to oni są najbardziej narażeni na negatywne skutki zjawisk o charakterze elektrycznym. Publikacja wypełnia lukę na krajowym rynku wydawniczym, gdzie brak jest tego rodzaju pozycji. Pomyślana jest jako informator dla projektantów instalacji elektrycznych w obiektach zakładów opieki zdrowotnej, ich wykonawców i eksploatatorów; m.in. dla osób o kwalifikacjach D i E oraz obarczonych odpowiedzialnością właścicielską i administratorską. Powinni z niej korzystać elektrycy inżynierowie, technicy, mistrzowie i robotnicy wykwalifikowani, a także egzaminatorzy sprawdzający posiadanie dodatkowych kwalifikacji elektrycznych u osób eksploatujących instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej.

Spis treści

Od wydawcy
1.Wprowadzenie
2.Specyfikacja podatności pacjentów na działanie prądu
3.Klasyfikacja pomieszczeń użytkowanych medycznie
4.Instalacje elektryczne
5.Ochrona przeciwporażeniowa
5.1.Pomieszczenia grupy 0 i grupy 1
5.2.Pomieszczenia grupy 2
6.Medyczne urządzenia elektryczne
7.Zasilanie
8.Połączenia wyrównawcze
9.Ochrona przeciwprzepięciowa
10.Ochrona odgromowa
11.Pola elektromagnetyczne (PEM)
11.1.Wprowadzenie
11.2.Źródła PEM w szpitalach
11.2.1.Źródła pól o charakterze zagrażającym
11.2.2.Źródła pól o charakterze zakłóceniowym
11.3.Oddziaływanie zakłócające
11.4.Środki zaradcze
12.Elektryczność statyczna
12.1.Wprowadzenie
12.2.Pożary i wybuchy
12.3.Zakłócenia pracy aparatury elektronicznej
12.4.Przypadkowe odruchy
12.5.Środki zaradcze
13.Kontrola i konserwacja
14.Podsumowanie
15.LiteraturaPrzeczytaj recenzję w elektro.info