Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy

  • Dodaj recenzję:
  • 21210
  • Producent: Invest-Plus
  • Cena netto: 161,90 zł 170,00 zł

WAŻNE Tylko na płycie CD znajdziecie Państwo poradnik zaktualizowany i uzupelniony według stanu prawnego na 30.11.2017 r.

Wersja papierowa obejmuje stan prawny na rok 2010.

 

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub inym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest niebywale ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i i instalacji.

Dlatego oddajemy w Państwa ręce publikację "Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy", poradnik zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 30 listopada 2017 roku, który pozwoli z gąszczu przepisów i norm wiedzy technicznej wyłowić wymagania, które zapewnią zaprojektowanie obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe odpowiednie do przeznaczenia i przewidywanego okresu użytkowania obiektu.

Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche" przepisy niejako wyjęte z ustawy.

Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu:

- Placówki przedszkolne
- Hotele
- Banki
- Dworce autobusowe i kolejowe
- Teatry, sale koncertowe
- Stacje paliw płynnych
- Kina
- Restauracje
- Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie
- Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie
- Budynki mieszkalne wielorodzxinne wysokie i wysokościowe

Poradnik liczący 856 stron został przygotowany w formacie płyty CD.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją.