Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy. Poradnik projektanta. Segregator z ebookiem/pendrivem

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 21210
  • Producent: Invest-Plus
  • Autor: mgr inż. Artur Kiestrzyn
  • Rok wydania: 2010/2023
  • ISBN: 978-83-930304-0-8

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 170,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 171,43 zł 180,00 zł

publikacja dostępna jest również w postaci samego ebooka

 

Wersja papierowa w dedykowanym segregatorze obejmuje stan prawny na rok 2010.

WAŻNE: Tylko w ebooku/na pendrive znajdą Państwo poradnik zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na 31.03.2023 r.

 

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – podstawy
Poradnik projektanta
Wydanie III

rok wydania: 2010, wydanie pierwsze, ebook/pendrive - 2023, wydanie trzecie
ISBN: 978-83-930304-0-8
ilość stron: 872
oprawa: segregator

Opis

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest niebywale ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie naszych Klientów oddajemy w Państwa ręce WYDANIE III naszej publikacji: „Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – postawy”, poradnik zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 31.03.2023 roku, który pozwoli z gąszczu przepisów i norm wiedzy technicznej wyłowić wymagania, które zapewnią zaprojektowanie obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe odpowiednie do przeznaczenia i przewidywanego okresu użytkowania obiektu.

Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche” przepisy niejako wyjęte z ustawy.

Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu.

W poradniku przedstawione omówione są algorytmy dla następujących obiektów budowlanych:

- Przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego.
- Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny albo jest prowadzone przedszkole jednooddziałowe w szkole podstawowej
- Lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne albo jest prowadzone przedszkole wielooddziałowe w szkole podstawowej
- Hotele
- Banki
- Dworce kolejowe i autobusowe
- Teatry, sale koncertowe
- Stacje paliw płynnych
- Kina
- Restauracje
- Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie
- Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie
- Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowce
- Strefy pożarowe szczególnych pomieszczeń technicznych
- Obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m²
- Samodzielna stacja gazu płynnego
- Magazyn
- Magazyn wysokiego składowania
- Szkoły
- Przychodnie lekarskie
- Wykaz Polskich Norm Przywołanych w Poradniku
- Wykaz Aktów Prawnych Przywołanych w Poradniku

Poradnik liczący 872 strony został przygotowany w postaci ebooka.

 

O Autorze
mgr inż. Artur Kiestrzyn – od ponad 26 lat strażak Państwowej Straży Pożarnej. Posiada szerokie doświadczenie w wielu aspektach bezpieczeństwa pożarowego budynków i obiektów budowlanych, a także przedsięwzięć ich ochrony przeciwpożarowej. 12 lat kierował sekcją kontrolno-rozpoznawczą, gdzie rozpoznawał zagrożenia pożarowe oraz nadzorował przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Od 2013 r. w grupie założycielskiej, a także w zarządzie reaktywowanego Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Bydgoszczy. W pracy inżynierskiej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego badał pogorszenie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków w odniesieniu do założeń projektowanych, organizacji ochrony przeciwpożarowej i zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych. Szczególną uwagę poświęcił budynkom istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki
lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w rozdziale II tego poradnika.

 

Spis treści

Wstęp
Rozdział I Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Rozdział II Uzgadnianie projektu budowlanego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
Rozdział III Punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych.
Rozdział IV Algorytm ustalania wymagań przeciwpożarowych dla projektanta.
Rozdział V.1 Przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego.
Rozdział V.2 Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny albo jest prowadzone przedszkole jednooddziałowe w szkole podstawowej.
Rozdział V.3 Lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne albo jest prowadzone przedszkole wielooddziałowe w szkole podstawowej.
Rozdział VI Hotele.
Rozdział VII Banki.
Rozdział VIII Dworce kolejowe i autobusowe.
Rozdział IX Teatry, sale koncertowe.
Rozdział X Stacje paliw płynnych.
Rozdział XI Kina.
Rozdział XII Restauracje.
Rozdział XIII.1 Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie.
Rozdział XIII.2 Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie.
Rozdział XIII.3 Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowe.
Rozdział XIV Strefy pożarowe szczególnych pomieszczeń technicznych.
Rozdział XV Obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m2.
Rozdział XVI Samodzielna stacja gazu płynnego.
Rozdział XVII.1 Magazyn.
Rozdział XVII.2 Magazyn wysokiego składowania.
Rozdział XVIII Szkoły.
Rozdział XIX Przychodnie lekarskie.
Wykaz aktów prawnych przywołanych w poradniku.
Wykaz Polskich Norm przywołanych w poradniku.