Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom I

  • Dodaj recenzję:
  • 2268
  • Producent: Polcen
  • Autor: Janusz Strzyżewski
Planowanie budowy i zakup domu z bezpiecznymi instalacjami elektrycznymi

wyd. 2011, format B5, str. 342,

 
Autor, posługując się 63 tabelami i 143 rysunkami, omawia planowanie budowy domu jednorodzinnego z bezpiecznymi instalacjami elektrycznymi oraz jego zakup na rynku pierwotnym (od dewelopera) i wtórnym.

 Zwraca uwagę m.in. na błędy i niedociągnięcia w eksploatacji instalacji elektrycznych popełniane przez właściciela lub użytkowników budynku jednorodzinnego oraz wskazuje na odpowiedzialność prawną, jaka na nich ciąży. Omawia szczegółowe informacje techniczno-prawne dotyczące takich zagadnień jak:

 – warunki bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych,
– specyfika instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym,
– zużycie energii elektrycznej w budynku jednorodzinnym,
– dokumentacja projektowa i powykonawcza,
– opis oświetlenia wnętrza domu i ogrodu,
– zastosowanie specjalistycznego ogrzewania elektrycznego,
– badanie, kontrola i odbiór instalacji,
– zasady odbioru i eksploatacji urządzeń piorunochronnych,
– wytyczne oraz normy z serii PN-IEC, normy zharmonizowane z dyrektywami unijnymi (PN-HD 60364).

Autor poradnika mgr inż. Janusz Strzyżewski jest wybitnym specjalistą, projektantem instalacji elektrycznych, członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów prasowych oraz publikacji książkowych z dziedziny elektrotechniki, m.in. Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych (wyd. 2010 r. POLCEN).