BHP budowlańca z płytą DVD. Poradnik

  • Dodaj recenzję:
  • 3310
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Marek Gałusza
  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

BHP budowlańca z płytą CD. Poradnik

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 192
ISBN: 978-83-739459-44

Książka zawiera uaktualnienie treści na dzień 19 listopada 2019 r.

Stan prawny płyty: 19 listopada 2019 r.

Opis
Poradnik prezentuje zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy w budownictwie. Stanowi kompendium wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń oraz wymagań dotyczących zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.

Opracowanie zostało podzielone na 5 działów:
I. Wybrane informacje dotyczące budowy
II. Przygotowanie terenu budowy
III. Bezpieczne prowadzenie prac na budowie
IV. Ochrona przeciwpożarowa
V. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

Do książki dołączona jest płyta stanowiąca jej integralną część.

Płyta DVD stanowiąca integralną część poradnika zawiera akty prawne i prezentacje z zakresu budownictwa: projekt budowlany; uczestnicy procesu budowlanego; samodzielne funkcje techniczne w budownictwie; ocena ryzyka zawodowego; szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabezpieczania, usuwania i użytkowania wyrobów zawierających azbest; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; prace szczególnie niebezpieczne; systemy oceny zgodności; niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny.

Spis treści w załączniku poniżej