BIM w prefabrykacji. Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

  • Dodaj recenzję:
  • 4819
  • Producent: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Aleksander Nical, Kostiantyn Protchenko, Krzysztof Kaczorek, Elżbieta Szmigiera
  • szt.
  • Cena netto: 73,24 zł 76,90 zł

BIM w prefabrykacji. Nowoczesne metody wspomagania i automatyzacji

rok wydania: 2021, wydanie pierwsze
ISBN: ISBN: 978-83-01-21898-0
ilość stron: 180
format: 16,5x23,5 cm
oprawa: miękka

Opis

W okresie intensywnego rozwoju prefabrykacji, wdrożenie nowej technologii BIM w wytwórniach jest bardzo istotnym narzędziem służącym do optymalizacji procesów produkcyjnych. Dlatego narzędzia wspomagania inżynierskiego powinny umożliwiać i ułatwiać projektowanie technologiczne i organizacyjne procesów produkcji prefabrykatów, a także usprawniać proces kompletacji i ekspedycji prefabrykatów do montażu na budowie. W niniejszej publikacji autorzy opisują nie tylko część technologiczną, ale przede wszystkim prezentują nowy kierunek podejścia do inwestycji. Opisują nowe oblicze prefabrykacji przez pryzmat BIM, dostosowując ją do nowego poziomu cyfrowego zarządzania procesem produkcji, weryfikacji jakości wykonania, logistyki dostaw, aż do zatwierdzania elementów wbudowanych w przestrzennym, zwizualizowanym harmonogramie.

Spis treści

Wstęp

1. Procesy produkcyjne w wytwórniach prefabrykatów

1.1. Definicja procesu produkcyjnego
1.2. Struktura funkcjonalna procesu produkcyjnego
1.3. Struktura organizacyjna procesu produkcyjnego
1.4. Struktura funkcjonalna wytwórni prefabrykatów
1.5. Struktura organizacyjna wytwórni prefabrykatów

2. Rodzaje linii produkcyjnych

2.1. Linie potokowe
2.1.1. Charakterystyka linii
2.1.2. Cyklogramy dla linii potokowych
2.1.3. Powiązania podsystemów produkcyjnych
2.1.4. Przykłady potokowych linii produkcyjnych
2.2. Linie stacjonarne
2.2.1. Charakterystyka linii
2.2.2. Harmonogramy dla linii stacjonarnych
2.2.3. Powiązania podsystemów produkcyjnych
2.2.4. Przykład stacjonarnej linii produkcyjnej
2.3. Linie mieszane
2.3.1. Charakterystyka linii
2.3.2. Cyklogramy dla linii mieszanych
2.3.3. Przykład mieszanej linii produkcyjnej
2.4. Agregaty produkcyjne
2.4.1. Formowanie agregatowe
2.4.2. Formowanie elementów walcowych za pomocą agregatów wibracyjnych
2.4.3. Agregaty prasujące do produkcji elementów walcowych
2.4.4. Agregaty prasujące elementy płytowe i liniowe
2.4.5. Agregaty wibrotłoczące
2.4.6. Agregaty ślizgowe
2.5. Formowanie wybranych prefabrykatów
2.5.1. Klasyfikacja form i ich przykłady
2.5.2. Wybrane właściwości i zasady konstruowania form
2.5.3. Obciążenia eksploatacyjne działające na formy
2.5.4. Podkłady
2.5.5. Ogólne zasady projektowania form i podkładów
2.6. Schematy technologiczno-organizacyjne przykładowych procesów realizowanych na liniach produkcyjnych

3. Niezawodność linii produkcyjnych

3.1. Pojęcie ciągłości i intensywności w procesie produkcyjnym
3.2. Pojęcie niezawodności, wskaźnika zdatności funkcyjnej
3.3. Struktury niezawodnościowe
3.3. Histogramy powstawania uszkodzeń i analiza niezawodności na przykładzie linii do produkcji sprężonych żerdzi wirowanych

4. Wprowadzenie do technologii BIM

4.1. Zintegrowany Proces Inwestycyjny (IPD)
4.2. Praktyczne aspekty pracy w środowisku BIM
4.2.1. Poziomy Zaawansowania Projektu (LOD)
4.2.2. Klasyfikacja BIM
4.2.3. Poziomy rozwoju BIM
4.2.4. Otwarte interfejsy IFC oraz BCF
4.2.5. Centralny model projektu
4.2.6. Wspólne środowisko danych (CDE)
4.3. Wdrożenie technologii BIM

5. Rola BIM w prefabrykacji

5.1. Zalety stosowania BIM w prefabrykacji
5.2. Koncepcje lean management i lean production
5.3. Koncepcja lean construction
5.4. Ofertowanie i marketing
5.5. Projektowanie i koordynacja
5.5.1. Bazowa funkcjonalność oprogramowania
5.5.2. Funkcjonalność oprogramowania przeznaczona do seryjnych i unikatowych elementów
5.6. Automatyzacja produkcji i dostaw
5.7. BIM na budowie oraz w procesach logistycznych
5.7.1. Problemy związane z logistyką w ramach przedsięwzięć budowlanych
5.7.2. Usprawnienie procesów logistycznych
5.7.3. Usprawnienie komunikacji między uczestnikami procesu budowlanego
5.7.4. Usprawnienie planowania
5.7.5. Standaryzacja nazewnictwa
5.7.6. Konkretne korzyści z wprowadzonych usprawnień
5.8. BIM w kosztorysowaniu
5.8.1. Metody kalkulacji kosztów robót budowlanych
5.8.2. Metody wskaźnikowe
5.8.3. Metoda uproszczona
5.8.4. Metoda szczegółowa
5.8.5. Całkowity koszt posiadania (TCO)
5.8.6. Czynniki wpływające na koszt konstrukcji prefabrykowanej
5.8.7. Składniki kosztu konstrukcji prefabrykowanej
5.8.8. Obszary optymalizacji kosztowej
5.8.9. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne
5.8.10. Analiza ekonomiczna (LCC)
5.8.11. Przykłady wykorzystania specjalistycznego oprogramowania

Bibliografia