Biologia środowiska

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4114
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Beata Zalewska- Piątek, Rafał Piątek, Marcin Olszewski

  • szt.
  • Cena netto: 11,43 zł 12,00 zł

Biologia środowiska

rok wydania: 2019, wydanie pierwsze
ilość stron: 48
ISBN: 978-83-7348-769-7
oprawa: miękka

Opis

Skrypt zawiera instrukcje wykonania siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu „biologia środowiska”. Każda z instrukcji składa się z wstępu teoretycznego oraz tzw. części doświadczalnej.

Spis treści

1. Podstawy hodowli drobnoustrojów w warunkach laboratoryjnych (in vitro). Typy wzrostu drobnoustrojów i metody posiewów. Otrzymywanie czystych hodowli / 5
1.1. Drobnoustroje / 5
1.2. Pożywki hodowlane / 5
1.3. Metody posiewu drobnoustrojów i typy wzrostu / 7
1.4. Izolacja czystych hodowli / 8
Część doświadczalna / 9

2. Metody bezpośrednie i pośrednie oznaczania liczby drobnoustrojów. Typy hodowli / 12
2.1. Metody bezpośrednie i pośrednie oznaczania liczebności drobnoustrojów / 12
2.2. Typy hodowli drobnoustrojów / 13
Część doświadczalna / 15

3. Mikroskopowanie, barwienie, preparaty przyżyciowe i barwione trwale – część I / 19
3.1. Obserwacje mikroskopowe drobnoustrojów – mikroskopowanie / 19
Część doświadczalna / 21

4. Obserwacje mikroskopowe komórek prokariotycznych i eukariotycznych – część II / 24
4.1. Organizmy prokariotyczne i eukariotyczne / 24
4.2. Budowa ściany komórkowej bakterii / 25
4.3. Barwienie komórek bakteryjnych metodą Grama – bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne / 26
4.4. Morfologia komórek bakteryjnych / 27
4.5. Charakterystyka grzybów / 28
Część doświadczalna / 29

5. Analiza mikrobiologiczna w ocenie stanu sanitarnego gleby, wody i powietrza / 32
5.1. Gleba jako środowisko życia drobnoustrojów / 32
5.2. Udział mikroorganizmów glebowych w przemianach azotu glebowego – biogeochemiczny cykl azotu / 33
5.3. Woda jako środowisko rozwoju drobnoustrojów / 34
5.4. Powietrze a występowanie drobnoustrojów / 35
Część doświadczalna / 37

6. Analiza toksyczności środowiska glebowego i jego wpływu na rozwój organizmów roślinnych / 41
6.1. Środowisko glebowe jako potencjalne źródło zanieczyszczeń dla organizmów żywych / 41
Część doświadczalna / 42

7. Ekstrakcja i analiza DNA plazmidowego izolowanego z komórek bakteryjnych / 45
7.1. Plazmidowe DNA jako autonomiczny element genetyczny drobnoustrojów / 45
Część doświadczalna / 46
Literatura / 48